הרשמה לפרויקט בהנדסת חשמל

  סטודנט 1

  שם:
  ת"ז:
  דואר אלקטרוני:

  סטודנט 2

  שם:
  ת"ז:
  דואר אלקטרוני:

  פרטים נוספים

  שם הפרויקט:
  שמות המנחים:
  שם האחראי האקדמי:

  המנחה אישר לי להירשם לפרויקט