Archive for אוגוסט, 2011

העולם לאחר המשבר של שנת 2008

יום שני, אוגוסט 29th, 2011

הרצאתו של ד"ר יעקב שיינין, מנכ"ל ומנהל מדעי של מודלים כלכליים (חברת ייעוץ כלכלי) במסגרת מפגש מועדון יזמות ועסקים לבוגרי האוניברסיטה הפתוחה, שנערך ב-28.4.2010
(המשך…)

מתי כדאי להתחיל לחלום על מכירות בינלאומיות?

יום ראשון, אוגוסט 28th, 2011

הרצאתו של צפריר להב, CMO ושותף ב- TriBSD, מתמחה בהובלת תהליכי מכירות בינלאומיות, במסגרת מפגש מועדון יזמות ועסקים של בוגרי האוניברסיטה הפתוחה.
(המשך…)

פרופ' ירון זליכה: פתרונות למשבר החברתי כלכלי 2011

יום חמישי, אוגוסט 25th, 2011

פרופ' ירון זליכה, החשב הכללי של משרד האוצר לשעבר (שמונה לאחרונה על ידי השר ישראל כץ לעמוד בראש וועדה לבחינת התחרותיות בענף הרכב) בשיחה על המשבר הכלכלי.
בהרצאתו הסביר פרופ' ירון זליכה למה ישראל הינה המדינה הענייה ביותר במערב ומהם ששת הצעדים שהממשלה יכולה לעשות כדי לשפר את מצב המשק באופן מיידי.
בחלק השני, השיב פרופ' ירון זליכה לשאלות הקהל. בין השאלות:
האם המגזר החרדי הינו נטל על החברה הישראלית?
מה אפשר לעשות כשאין בחירות באופן?
האם הפיתרון הוא שינוי בתרבות הצריכה הישראלית?
מדוע אינו מצטרף למאבק החברתי?
(המשך…)

המוח ההולוגרפי

יום רביעי, אוגוסט 10th, 2011

מרצה: פרופ' אשל בן יעקב, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 28.11.07
(המשך…)

ארגון עצמי והעיר

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2011

מרצה: פרופ' יובל פורטוגלי, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 23.1.08
(המשך…)

מקורות חברתיים של הצלחה מדעית: המקרה של יהודים בגרמניה

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2011

מרצה: פרופ' שולמית וולקוב, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 26.12.07
(המשך…)

סדר ללא חוק – הפרדוקס של הסדר האסתטי

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2011

מרצה: פרופ' רות לורנד, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 2.1.08
(המשך…)

על אנשים כפייתיים ועל "חולדות כפייתיות"

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2011

מרצה: ד"ר דפנה יואל, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 9.1.08
(המשך…)

פוסטמודרניזם, ומה הלאה?

יום שני, אוגוסט 8th, 2011

מרצה: הצייר והפסיכולוג יגאל ורדי, מתוך סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 19.12.07
(המשך…)

האם מדינת ישראל מושחתת?

יום שישי, אוגוסט 5th, 2011

הרצאתו של ד"ר ירון זליכה, החשב הכללי של משרד האוצר לשעבר, שהתקיימה ב- 27.12.2009 במסגרת קרן וונש להרצאות ומופעים, הטכניון
(המשך…)

איך להתראיין לטלויזיה?

יום חמישי, אוגוסט 4th, 2011

מר ערן הדס, עורך טלוויזיה ומנהל מקצועי בבית הספר לטלוויזיה של ערוץ 2, בהרצאה על הופעה טלווזיונית.
בחלק הראשון סוקר הדס את כללי הזהב הנכונים לעורכי דין בהופעה בטלוויזיה. איך מעבירים את המסר הנכון במסגרת זמן קצרה, איך להתראיין נכון בטלוויזיה, כיצד יש להתכונן לראיון ועוד, ובחלק השני מסביר איך לפוגג מראיין כוחני ואיך ללמוד לחשוב כמו העיתונאים, הקניית יסודות חשיבה ותפישה עיתונאית, כללי עשה ואל תעשה, שפת גוף, העברת מסר וניתוח חומר מצולם.
הרצאה נערכה במרכז אונו למשפט חברתי קליני של הקריה האקדמית אונו.
(המשך…)

חקר תורשת האישיות, ההתנהגות וההרגלים

יום רביעי, אוגוסט 3rd, 2011

הרצאתו של פרופ' דן גראור, הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז
"גנום, גנומים, הנדסה גנטית וגנאתיקה", סדרת הרצאות בחסות הרקטור, אוניברסיטת תל אביב
ההרצאה ניתנה בשנת 2001
(המשך…)

זכות הציבור לתשתיות מים וביוב בהווה ובעתיד

יום שני, אוגוסט 1st, 2011

הרצאתו של ישראל ענב, מנהל מינהל המים והממונה על התאגידים, רשות המים במסגרת מפגש בנושא השלטון המקומי וכלכלת השוק, האוניברסיטה הפתוחה.
(המשך…)

מגמות, עקרונות כלליים וקווי מדיניות בקודקס

יום שני, אוגוסט 1st, 2011

הרצאתו של פרופ' מיגל דויטש במסגרת כנס של המכון להשתלמות עורכי דין של הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב בשנת 2005.
(המשך…)