Posts Tagged ‘מכון ון ליר’

ממחאה למהפכה: תרבות פופולרית ושינוי במזרח התיכון (סדרה)

יום ראשון, נובמבר 3rd, 2013

סדרת מפגשים בנושא "ממחאה למהפכה: תרבות פופולרית ושינוי במזרח התיכון" של מכון ון-ליר בירושלים.
(המשך…)

מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחִקרה

יום רביעי, נובמבר 28th, 2012

ערב עיון במכון ון ליר, לרגל צאת הספר 'מהשרדות להתבססות'
משתתפים: סיון רהב מאיר, ד"ר נרי הורוביץ, ד"ר לטם פרי–חזן, ד"ר נסים ליאון, פרופ' קימי קפלן
22/11/12
(המשך…)

סקר הבריאות,ההזדקנות והפרישה בישראל 2012

יום שישי, אוקטובר 19th, 2012

סקר הבריאות,ההזדקנות והפרישה בישראל של פרויקט ישראל Share, ממצאים ראשוניים של סקר מעקב אחר בני 50 ומעלה של מכון ון ליר.
17/10/2012
(המשך…)

תקציב המדינה לשנת 2013 על פרשת דרכים?

יום שני, יוני 25th, 2012

דברי פתיחה: גבריאל מוצקין, ראש מכון ון ליר בירושלים
יו"ר: משה יוסטמן, ראש התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לאה אחדות, התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, המחלקה לכלכלה וניהול, המרכז האקדמי רופי
אביה ספיבק, התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

האם יוכל תקציב המדינה הבא להניף גם את דגל הביטחון וגם את הדגל החברתי? – בין המלצות ועדת טרכטנברג למתווה של ועדת ברודט לתקציב הביטחון.

מגיבים:
נתן זוסמן, ראש חטיבת המחקר, בנק ישראל, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
אבי שמחון, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר הפורום המייעץ לשר האוצר וחבר וועדת טרכטנברג
17/6/12
(המשך…)

תנועות דתיות/רוחניות חדשות בישראל

יום רביעי, יוני 6th, 2012

מושב שלישי מתוך יום עיון בנושא 'היבטים פוליטיים, חברתיים והיסטוריים של העידן החדש בישראל'
יובל הררי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, יו"ר
שי פררו, אוניברסיטת תל־אביב, צעד קדימה, שני צעדים אחורה: על הדיון בשאלות של ארגון וייצוג פוליטי בקהילה הפגאנית בישראל
יועד קדרי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, מנפילים לחוצנים: גלגולו של מיתוס קדום בעידן החדש
3 במאי 2012
(המשך…)

השפה כטכנולוגיית תקשורת והאבולוציה שלה

יום רביעי, מאי 16th, 2012

הרצאה במסגרת קבוצת המחקר "מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה". רכזת: ד"ר סיגל נאור פרלמן.
מרצה: ד"ר דניאל דור, אוניברסיטת תל-אביב.
מאי 2012
(המשך…)

כנס בנושא 'האם חברות הייעוץ האסטרטגי מעצבות את חיינו?'

יום שלישי, מאי 15th, 2012

בשנת 2006 שכר משרד הבריאות את שירותיה של חברת הייעוץ פארטו, כדי להעריך את עלות האשפוז של קשישים במוסדות סיעודיים. בשנת 2008 שכר משרד הביטחון את שירותיה של חברת הייעוץ הבינלאומית מקינזי, לצורך קבלת ייעוץ וסיוע במימוש תוכנית ההתייעלות בצה"ל ובמשרד הביטחון. ביולי 2011 הודיעה ממשלת ישראל כי התאגיד הבינלאומי ראנד זכה במכרז לגיבוש אסטרטגיה כלכלית-חברתית למדינת ישראל.
אין רע בכך שהממשלה נעזרת במומחים, כל עוד אינה מפריטה את עיצוב המדיניות ואינה מוציאה מידיה את הליבה של תחום אחריותה ושל תפקידיה. כאשר תהליך התכנון והעיצוב של מדיניות מועבר אל חברות ייעוץ נוצר תהליך המזין את עצמו שבו השירות הציבורי מתקשה יותר ויותר להתוות מדיניות ולפקח עליה.
על מי מוטלת האחריות לעיצוב המדיניות במשטר דמוקרטי? מהן ההשלכות של הפרטת הייעוץ האסטרטגי, ומהי העלות הממשית של הוצאת תפקיד זה ממשרדי הממשלה? מהי הדרך החכמה להיעזר בגורמי חוץ? האם יש מודל עדיף למעורבות גופים פרטיים בתהליך עיצוב מדיניות?.
שאלות אלה ואחרות יידונו בכינוס שעורכים במשותף המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים ומגזין ארץ אחרת.
(המשך…)

למדנות אורתודוקסית, ליטאית וחסידית

יום שלישי, מאי 15th, 2012

מתוך המושב השני של הכנס הבינלאומי על למדנות יהודית של מכון ון ליר.
יו"ר: דפנה שרייבר
דוברים:
תמיר גרנות, בין למדנות חסידית ללמדנות ליטאית בזמננו: מתודה ואידיאולוגיה במשנת האדמו"ר ר' יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז–קלויזנבורג
חננאל מאק, ר' דוד לוריא: למדן ליטאי בעקבות הגר"א
יצחק הרשקוביץ, הפוסק הלמדן: שני מודלים של הכנסת הלמדנות להיכל ההלכה
(המשך…)

המעבר בין רעש לאינפורמציה באמנות, במדע ובאבולוציה

יום שני, מאי 14th, 2012

5.2.2012
(המשך…)