Archive for the ‘קבלה’ Category

סוף העולמות וסוף העולם בקבלה

יום שלישי, דצמבר 25th, 2012

הרצאתו של ד"ר אבריאל בר־לבב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה, בנושא "סוף העולמות וסוף העולם בקבלה", במסגרת יום עיון בנושא "מחר סוף העולם (…לפי לוח השנה של המאיה)" באוניברסיטה הפתוחה
20/12/2012
(המשך…)

איזהו גיבור? המודע לעצמו וכובש את יצרו

יום שני, נובמבר 12th, 2012

הרצאתו של אביב אריאן, פסיכולוג קליני מומחה, על תפיסות הפסיכולוגיה, הקבלה והסופיזם את מושג השליטה העצמית.
במסגרת שיח פסיכולוגים בנושא "שליטה עצמית"
6/11/2012
(המשך…)

ר' צלאח מנצור, סידור תפלת ישרים, והמקובלים הבבליים בירושלים

יום רביעי, יוני 27th, 2012

הרצאתו של פרופ' אלחנן ריינר.
במסגרת ערב עיון לכבוד צאת הספר "רחובות הנהר" מאת יונתן מאיר.
(המשך…)

מן הקבלה אל המיסטיקה העכשווית

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

בעבר היתה הקבלה מקובלת בחוגים מסורתיים די מצומצמים ונחשבה למיסטית, ובהמשך נעשו מספר מחקרים אקדמיים בתחום. כיום היא מקובלת אצל ציבור רחב הרבה יותר לצורך מילוי הזמן הפנוי וגם למען שאיפות רוחניות. פרופ' משה אידל מהאוניברסיטה העברית מדבר על תהליכי ההעתקה של הקבלה מחוגים אלו אל הציבור הרחב.
(המשך…)

בני ברוך – הצצה אל עולמה של קבוצת קבלה מודרנית

יום שני, ינואר 9th, 2012

הרצאתו של שי בן-טל, אוניברסיטת בן-גוריון
(המשך…)

הגבירה והשפחה: קבלה ופילוסופיה בימי הביניים

יום שני, דצמבר 26th, 2011

הרצאתה של ד"ר סנדרה ולאברג, מהמחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון.
(המשך…)

המשכיות ושבר בעת החדשה המוקדמת: מקרה הבוחן של קבלת צפת

יום חמישי, נובמבר 10th, 2011

מרצה: ד"ר רוני ויינשטיין, מרכז מינרווה, אוניברסיטת תל-אביב.
ההרצאה הועברה במרכז הבינלאומי למחשבת ישראל על שם גולדשטיין-גורן, אוניברסיטת בן גוריון.
(המשך…)

ייחודו וייעודו של האדם עפ"י הקבלה

יום חמישי, יוני 16th, 2011

ד"ר שלי גולדברג, מרצה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן, על ייחודו וייעודו של האדם על פי הקבלה היהודית.
תורת הסוד היהודית חותרת להבין את משמעות קיומו של האדם וחושפת את הרובד הפנימי של הוויתו. כולנו חלק מאחדות אחת, בו בזמן שכל אחד הוא יחיד ומיוחד. כשם שאדם שונה 'במראה, בדעת ובקול', כך גם תפקידו בבריאה. על כל יחיד מוטלת הזכות והחובה להוציא את האיכויות הגנוזות בר מן הכוח אל הפועל, ולממש את ייעודו הייחודי היונק את חיותו משורש נשמתו.
(המשך…)