Archive for ינואר, 2012

מוסיקה מערבית: תהליכים, התפתחות והקשרים בצמתי זמן בהיסטוריה של המוסיקה

יום שלישי, ינואר 31st, 2012

הרצאה של פרופ' איתן שטיינברג, ראש בית הספר לאומנויות באוניברסיטת חיפה, ביום העיון העשירי בהיסטוריה של מדעי הנוירולוגיה שהתקיים בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ב-3 ביונואר 2012.
(המשך…)

הדמייה ודימויים במוח האדם

יום שני, ינואר 30th, 2012

הרצאה של פרופ' רפי מלאך, מכון ויצמן למדע, ביום העיון העשירי בהיסטוריה של מדעי הנוירולוגיה שהתקיים בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ב-3 ביונואר 2012 בנושא: "הדמייה ודימויים במוח האדם".
(המשך…)

באיזה גודל רואה אותנו אלוהים?

יום שני, ינואר 30th, 2012

הרצאה של מר דן לסרי, האקדמיה הדיאלוגית, ביום העיון העשירי בהיסטוריה של מדעי הנוירולוגיה שהתקיים בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ב-3 ביונואר 2012 בנושא: "באיזה גודל רואה אותנו אלוהים"
(המשך…)

האביב הערבי – משמעויות והשלכות

יום שני, ינואר 30th, 2012

מה המשמעויות של המהפכות בעולם הערבי והאם נכון לכנותם "אביב ערבי"? מה הוא הפרצוף של אותן מדינות: הצעירים שמוכנים להלחם על זכותם לדמוקרטיה או המפלגות האסלאמיסטיות שזכו לכוח רב בבחירות? פרופ' בני מילר מארח את פרופ' אלי פודה מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. תאריך צילום: ינואר 2012.
(המשך…)

תקנת השוק במקרקעין

יום ראשון, ינואר 29th, 2012

הרצאתה של ד"ר מרים ביטון בנושא 'תקנת השוק במקרקעין'.
כלל בסיסי בדיני קניין קובע שאדם אינו יכול להעביר זכויות רבות יותר מאלה שיש לו. מוסד תקנת השוק במקרקעין ומטלטלין הינו חריג לכלל זה. תקנת השוק במטלטלין או מקרקעין נועדה להתמודד עם מצב דברים שבו אדם קנה נכס מאדם אחר, אך מאוחר יותר התברר כי הנכס נגנב מבעליו המקוריים, הוצא ממנו במרמה, או אבד לו. אם הקונה של הנכס עמד בתנאים המסוימים הקבועים בחוק, הוא זוכה בבעלות על הנכס למרות הפגם הקנייני בהעברת הנכס לידיו. במשפט הישראלי קיימות מספר תקנות שוק, החלות במצבים שונים, ולכן התנאים לגיבושן שונים. מטרות כל התקנות היא להבטיח אינטרס ציבורי מסוים, כגון חיי מסחר תקינים בנוגע לתקנת השוק במטלטלין או הסתמכות על מרשם המקרקעין ביחס לתקנת השוק במקרקעין, וזאת באופן המאפשר לקונה ליהנות מן הכנס שרכש למרות שרכשו ממי שלא היו לו זכויות בנכס.
שיעור זה דן בתקנת השוק במקרקעין הקבועה בחוק המקרקעין הישראלי בסעיף 10. הסעיף קובע באילו תנאים אדם שרכש נכס מקרקעין מאדם אחר שזכותו בנכס המקרקעין פגומה יזכה בכל זאת בבעלות נקייה בנכס. הדיון בו תצפו דן בתנאי הזכיה בפרוטרוט, כולל דיון בפסקי דין מרכזיים שעסקו בנושא.
(המשך…)

עולמות אחרים במרחבי החלל, על כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש

יום שבת, ינואר 28th, 2012

הרצאתו של פרופ' צבי מזא"ה, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל-אביב
(המשך…)

האם אפשר לפתח חיסון לשבץ?

יום שישי, ינואר 27th, 2012

הרצאתו של ד"ר דן פרנקל, המחלקה לנוירוביולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל-אביב.
(המשך…)

סופרים, אינטלקטואלים והאנטישמיות המודרנית

יום חמישי, ינואר 26th, 2012

ערב עיון לזכרו של ד"ר ליאון וולוביץ', בנושא: 'סופרים, אינטלקטואלים והאנטישמיות המודרנית'.

משתתפים:
פרופ' שאול שטמפפר (האוניברסיטה העברית), יו"ר ערב העיון,
חנה וולוביץ' – דברים בשם המשפחה,
פרופ' רוברט ויסטריך – ראש המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון,
הסופר אהרן אפלפלד,
פרופ' משה אידל – האוניברסיטה העברית,
ד"ר רפאל ואגו – אוניברסיטת תל אביב,
תאריך הקלטה: 17.1.12
(המשך…)

אור חדש על נקבת השילוח

יום רביעי, ינואר 25th, 2012

הרצאתו של פרופ' עמוס פרומקין, ראש המרכז לחקר המערות, המחלקה לגיאוגרפיה, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, במסגרת סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית.
תקציר: נקבת השילוח היא אולי המתקן היחיד המוזכר בתנ"ך שכל אחד יכול להיכנס לתוכו. נעשו לאחרונה ניסיונות לערער על זיהוייה המקובל של הנקבה עם מפעל המים של חזקיהו המתואר במקרא. פרופ' פרומקין בוחן את הנושא בעזרת שיטות תיארוך מתקדמות. מאמר בנושא פורסם בכתב העת Nature. כמו כן הוא דן בחידות שטרם נפתרו לחלוטין: מדוע נחצבה הנקבה בפיתולים? וכיצד נפגשו שתי קבוצות החוצבים בבטן ההר מתחת עיר דוד?
פרופ' פרומקין מנתח את מבנה הנקבה לאור תצפיות מפורטות בתוכה, בצרוף נתונים ארכיאולוגיים והיסטוריים ומראה כי החוצבים תיקנו את מסלולם במהלך החציבה בהתאם למידע ולניסיון שצברו וגם בעזרת קשר אקוסטי. כמו כן טוען פרומקין כי לא הייתה מחילה טבעית שקדמה לנקבה החצובה.
(המשך…)

יצירות מופת בספרות עולם – נוספו שיעורים 12, 13

יום רביעי, ינואר 25th, 2012

קישור לדף

אירופה בעת החדשה המוקדמת – נוספו שיעורים 12, 13

יום רביעי, ינואר 25th, 2012

קישור לדף

מן הקבלה אל המיסטיקה העכשווית

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

בעבר היתה הקבלה מקובלת בחוגים מסורתיים די מצומצמים ונחשבה למיסטית, ובהמשך נעשו מספר מחקרים אקדמיים בתחום. כיום היא מקובלת אצל ציבור רחב הרבה יותר לצורך מילוי הזמן הפנוי וגם למען שאיפות רוחניות. פרופ' משה אידל מהאוניברסיטה העברית מדבר על תהליכי ההעתקה של הקבלה מחוגים אלו אל הציבור הרחב.
(המשך…)

האדמו"ר מעין חרוד

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

מי היה יצחק טבנקין, "האדמו"ר מעין חרוד" ואביו הרוחני והפוליטי של הקיבוץ המאוחד? האם היה דמות שוליים שדחתה את רעיון הקמת המדינה לטובת הקמת חברה סוציאליסטית ציונית? האם היה אנכרוניסט שלא השלים, בניגוד לחבריו בתנועת העבודה, עם חלוקת הארץ? או שמא היה יריב פוליטי מרכזי לדרכם של בן-גוריון ושל וייצמן בתקופת המנדט ומי שנשא ברמה את דגל שלמות הארץ ואף הצליח להקים תנועה שקידמה את חזונו? פרופ' מוטי גולני משוחח על אלה ועל עוד עם יעקב צור שהשלים עבודת דוקטוראט בנושא אחרי שהיה הוא עצמו מזכיר הקיבוץ המאוחד ושר מטעם תנועתו בממשלת רבין.
(המשך…)

תגליות טלסקופ החלל האבל – מכוכבים שמשיים לחומר אפל

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

הרצאתו של פרופ' מריו ליביו במסגרת סדרת ההרצאות – 'האתגרים הגדולים של הפיסיקה במאה ה-21'.
המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה.
(המשך…)

שקיעתה של ההגמוניה האמריקאית?

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

במשך עשרות שנים נהנית ארצות הברית מהגמוניה במערכת הבינלאומית. לאחרונה נשמעים קולות שהגמוניה זו שוקעת. האם אנחנו עומדים בפני שקיעה אמריקאית, או שאלה אותם קולות שנשמעים כבר החל משנות ה-60, כשבפועל ארצות הברית ממשיכה להיות הגמונית? במסגרת הסדרה "בין מלחמה ושלום" מארח פרופ' בני מילר את פרופ' אבי בן-צבי לשיחה על מעמדה של ארצות הברית במאה ה-21.
(המשך…)

הסביבה האסטרטגית של ישראל

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

ישראל עומדת בפני שינויים רבים בסביבה האסטרטגית שלה, כשהבולט ביניהם הוא שינויי המשטר במדינות הערביות ("האביב הערבי"). במסגרת הסדרה "העולם היום — בין מלחמה ושלום" מארח פרופ' בני מילר את מפקד חיל הים לשעבר וראש השב"כ לשעבר האלוף (במיל.) עמי אילון לשיחה על ההשלכות האפשריות של השינויים לסביבה כולה ולישראל בפרט.
(המשך…)

שלומית פלאום ואלכס ארונסון בנווה-השלום של טאגור

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

הספר "הודו: יומן דרכים" שיצא בשנת 1956 ומנציח את ביקורו של עזריאל קרליבך בהודו הפך לרב מכר ולספר מכונן בספרות המסע היהודי להודו. כרמית רוזן מאוניברסיטת חיפה מתארת את מסעם של שני אנשי רוח וחינוך, שלומית פלאום ואלכס ארונסון, שביקרו בהודו כמה עשורים לפני קרליבך, וחושפת את האופנים בהם מגדר, מיתולוגיה ופוליטיקה השפיעו על עיצוב סיפוריהם.
(המשך…)

יסודות רעיוניים אוניברסליים בתנועה הניאו-ברסלבית

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

האם כל מה שקורה לנו קורה לטובה? איזה ערך יש לסבל ומה מקורו? פרופ' יורם קירש מהאוניברסיטה הפתוחה מדבר על הרעיונות המופעים בספריו של הרב שלום ארוש, חוזר בתשובה שהפך לדמות מרכזית בחסידות ברסלב המודרנית, לבין עקרונות של הבודהיזם ושל תורות אחרות מן המזרח ומציג טכניקות שבעזרתן אפשר להגיע לתחושת סיפוק ולהשתחרר מהפחדים.
תאריך הקלטה: 15/03/2011
(המשך…)

מיקרו-רובוטיקה בשירות הרפואה

יום ראשון, ינואר 22nd, 2012

מרצה: ד"ר גבור קושה
נערך במסגרת מועדון "שילובים" – מועדון הבוגרים של הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב
3.1.12
(המשך…)

רפואה ציבורית מול רפואה פרטית

יום ראשון, ינואר 22nd, 2012

האם שירות הרפואה הפרטי הוא מענה להבראה וחיזוקה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל או שהוא יערער את יסודותיה? בפאנל דנים המומחים על האתגרים והדילמות של מודל שר"פ בבית חולים הדסה כמקרה מבחן, על המשמעות של הכנסת השר"פ מבחינת הפרמיה של הביטוח והאם התקשורת דנה וחקרה את נושא השר"פ בצורה מקצועית, או שהיא לא נתנה לנושא מקום ראוי בשיח התקשורתי?
משתתפים: שלומית אבני, עו"ד תמר אלמוג, פרופ' שלמה מור-יוסף, פרופ' דב צ'רניחובסקי, רן רזניק ודוד רטנר
תאריך הקלטה: 26/12/2011
(המשך…)