Archive for the ‘חסידות’ Category

שבתאים, חסידים ומתנגדים והנהגת הקהילה היהודית במאה ה-18

יום חמישי, ינואר 3rd, 2013

הרצאתה של פרופ' רחל אליאור, במסגרת סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית.
תקציר: ההרצאה תעסוק בנסיבות ההיסטוריות המשבריות שהביאו לצמיחת השבתאות בשליש האחרון של המאה השבע-עשרה, ולצמיחת החסידות בשליש השני של המאה השמונה-עשרה ובמקומה המכריע של הקבלה המשיחית בהתפשטות תנועות אלה. הדיון יכלול הערכה חדשה על יחסי שבתאים ומתנגדים לאור המשיחיות הקבלית השבתאית והארה חדשה על יחסי חסידים ומתנגדים לאור החשד בשבתאות שהטיחו המתנגדים המחרימים בחסידים המוחרמים. עוד תוצע זווית ראייה חדשה על המניעים שעמדו מאחורי החרמות שהטילה ההנהגה הרבנית הנודעת בשם מתנגדים, על חוגי המקובלים-השבתאים והחסידים במאה השמונה-עשרה.
ההרצאה תעסוק בבעש"ט ובבני דורו שעמדו במוקד המחלוקת במאה השמונה-עשרה: ברוכיה רוסו, ר' נחמיה חיון, ר' לייב פרוסניץ, ר' יהונתן אייבשיץ, ר' יעקב יהושע פאלק, ר' יעקב עמדן, ר' חיים רפפורט, יעקב פראנק ומנהיגי ועד ארבע ארצות ר' יצחק מביאלי, ר' אברהם יוסקעס מליסא, ר' אברהם הכהן מזאמושט וברוך בן דוד מביאלי.
30/12/2012
(המשך…)

הנכחת הרבי מלובביץ' בחב"ד המשיחית

יום ראשון, נובמבר 18th, 2012

הרצאתו של פרופ' יורם בילו במסגרת סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית
תקציר: ההתלהבות המשיחית שעורר רבי מנחם מנדל שניאורסון (1902- 1994), האדמו"ר השביעי הכריזמטי של תנועת חב"ד, לא שככה עם פטירתו. במוקד מחקרי ניצבים החסידים המכונים משיחיסטים, המאמינים כי הרבי, מלך המשיח, חי וקיים בביתו שבברוקלין וכי התגלותו צפויה בקרוב ממש.
בהרצאתי אציג את ערכת הכלים התרבותית, הצומחת מתוך האקולוגיה המשיחית בחב"ד, המאפשרת לחסידים לכתוב לרבי, לחוש בקרבתו ואף לראות אותו מדי פעם. אנסה להראות כיצד השילוב של טכנולוגיה ויזואלית מתוחכמת עם תורה מיסטית מאפשר להנכיח רבי וירטואלי, נגיש, נראה ורב-ייצוגים.
בצד היתרונות, אעמוד גם על הסכנות לאחדות התנועה הטמונות ברבי וירטואלי ומבוזר.
11/11/2012
(המשך…)

יסודות רעיוניים אוניברסליים בתנועה הניאו-ברסלבית

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

האם כל מה שקורה לנו קורה לטובה? איזה ערך יש לסבל ומה מקורו? פרופ' יורם קירש מהאוניברסיטה הפתוחה מדבר על הרעיונות המופעים בספריו של הרב שלום ארוש, חוזר בתשובה שהפך לדמות מרכזית בחסידות ברסלב המודרנית, לבין עקרונות של הבודהיזם ושל תורות אחרות מן המזרח ומציג טכניקות שבעזרתן אפשר להגיע לתחושת סיפוק ולהשתחרר מהפחדים.
תאריך הקלטה: 15/03/2011
(המשך…)

איזון ומודעות על פי החסידות

יום רביעי, יולי 27th, 2011

הרצאתו של יאיר גודינר, מרצה בתוכנית ברוקדייל באוניברסיטת בר-אילן.
תקציר: בשנים האחרונות ישנה מודעות גוברת והולכת למתחולל במעמקי נפש האדם. העולם מחפש תשובות עמוקות יותר למאורעות העוברים הן על העולם והן על חייו שלו. הקבלה והחסידות הן המפתח להבנת העולם ברמה עמוקה יותר. הן המספקות לאדם כלים נכונים איך לצלוח את החיים בימינו. בהרצאה זו מדבר גודינר על מודעות בעיני החסידות.
(המשך…)