Posts Tagged ‘אראלה חוברס’

מלחמה ושלום: ניאנדרטלים ואדם מודרני בארץ-ישראל

יום רביעי, נובמבר 6th, 2013

הרצאתה של פרופ' אראלה חוברס, במסגרת אירועי 'איינשטיין בעזה' – הרצאות של מיטב המרצים באוניברסיטה העברית והופעות חיות
01/11/2013
(המשך…)