Archive for the ‘חשמל’ Category

מוליכות-על מעבר למודל הסטנדרטי?

יום שני, מרץ 18th, 2013

הרצאתו של פרופ' יורם דגן, מתוך סדרת ההרצאות "בצהרי היום" של אוניברסיטת תל-אביב.
18/3/2013
(המשך…)

מימדים חדשים של המדיה – מה הטכנולוגיה הבאה אחרי HDTV?

יום שני, פברואר 18th, 2013

מרצה: אלכס ברשטיין
הרצאה שנערכה במסגרת היום הפתוח בפקולטה להנדסה, באוניברסיטת תל אביב
15.2.13
(המשך…)

על הקלות (הנסבלת) של הקירוב

יום שני, פברואר 18th, 2013

מרצה: פרופ' דנה רון, בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב
הרצאה שנערכה במסגרת היום הפתוח בפקולטה להנדסה, באוניברסיטת תל אביב
15.2.13
(המשך…)

ספינטרוניקה: הדור הבא של האלקטרוניקה

יום ראשון, יוני 3rd, 2012

מרצה: פרופ' סשה גרבר
מתוך סדרת ההרצאות "בצהרי היום", אוניברסיטת תל אביב.
15.5.12
(המשך…)

מוליכות-על

יום רביעי, מרץ 28th, 2012

הרצאתה של פרופ' אפרת שמשוני במסגרת הסדרה 'אתגרי הפיסיקה במאה ה- 21' של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרכז אילן רמון לנוער שוחר פיסיקה.
(המשך…)

הפסדים בממירי קבלים ממותגים ודרכים להקטנתם

יום שבת, ינואר 8th, 2011

בהרצאה זו מנתח פרופ' שמואל בן-יעקב את המקורות להפסדים בממירי קבלים מתמתגים ומתאר ממיר חדשני המאפשר קבלת מתחי מטרה ברזולוציה בינארית גבוהה, דבר המאפשר שיפור הנצילות.
(המשך…)