Archive for the ‘סוציולוגיה’ Category

מתאמי תוכניות שיקום: מודל ישן או מודל חדש?

יום שבת, מרץ 16th, 2013

ד"ר מקס לכמן מהחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה, מדבר על תיאום טיפול וחשיבותו עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית ומקבלים שיקום פסיכיאטרי ומציג את המודל של תיאום טיפול הספציפי שהופעל במהלך הפיילוט.
פברואר 2013
(המשך…)

רגשות רציונליים

יום חמישי, ינואר 17th, 2013

הרצאתו של פרופ' איל וינטר, במסגרת סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית.
תקציר: ההרצאה תעסוק בספר "רגשות רציונליים" שיצא לאור בסתיו בהוצאת זמורה ביתן. נעסוק בקשר בין המערכת הרגשית שלנו לזו הרציונלית והשלכות קשר זה על מגוון סוגיות מתחום הכלכלה והחברה. כדוגמא לקשר זה נתמקד בתופעת הנתינה והאמפטיה. בהקשר זה נשאל מה ההבדל בין תועלות חומריות לתועלות נפשיות ורוחניות? מהו אלטרואיזם? כיצד משרתים הנתינה והאלטרואיזם את האינטרס האישי (החומרי (שלנו? נעסוק בדוגמאות לנתינה בקרב בעלי חיים. נספר על "הורמון האהבה" האוקסיטוצין ותפקידו האבולוציוני ונסכם במספר תובנות הקשורות למדניות רווחה ולמחאה החברתית.
13.1.2013
(המשך…)

עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער

יום רביעי, ינואר 16th, 2013

הרצאתה של ד"ר שירלי בן-שלמה מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן.
14.1.2013
(המשך…)

מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחִקרה

יום רביעי, נובמבר 28th, 2012

ערב עיון במכון ון ליר, לרגל צאת הספר 'מהשרדות להתבססות'
משתתפים: סיון רהב מאיר, ד"ר נרי הורוביץ, ד"ר לטם פרי–חזן, ד"ר נסים ליאון, פרופ' קימי קפלן
22/11/12
(המשך…)

סקר הבריאות,ההזדקנות והפרישה בישראל 2012

יום שישי, אוקטובר 19th, 2012

סקר הבריאות,ההזדקנות והפרישה בישראל של פרויקט ישראל Share, ממצאים ראשוניים של סקר מעקב אחר בני 50 ומעלה של מכון ון ליר.
17/10/2012
(המשך…)

רגשות בעבודה ורגשות בארגונים – בין כעס למעש

יום שלישי, אוקטובר 2nd, 2012

הרצאתה של פרופ' ענת רפאלי
מוזיאון ארץ ישראל
12.6.2012
(המשך…)

מהאולטרה סאונד לגיוס: הורות ישראלית לבנים

יום שני, אוגוסט 6th, 2012

כיצד הידיעה כי הבנים בישראל מתגייסים לצבא בגיל 18משפיעה על היחס של ההורים כלפי ילדיהם בשלבים שונים במהלך התפתחותם? ד"ר חני מן-שלוי מהאוניברסיטה העברית מציגה מחקר שערכה בנושא.
מאי 2008
(המשך…)

עשרת הדברות על תרבות ישראלית (קורס)

יום שני, אפריל 2nd, 2012

מרצה: פרופ' גד יאיר, סדרת הרצאות 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
תיאור הקורס: בקורס זה נחקור קודים עמוקים בתרבות הישראלית ונבחן כיצד הם מכוננים את הזהות הישראלית. הקורס מניח כי ישנה "זהות ישראלית" קולקטיבית, וכי לזהות זו יש מאפיינים יציבים יחסית מעבר לקבוצת מוצא ומגדר. הקורס יתבסס על ניתוח של מגוון חומרים – חלקם ישנים וחלקם חדשים – כאשר בכל זירה או אתר שנבקר נחלץ את המאפיין התרבותי העמוק של הישראליות (למשל, ב"ארץ נהדרת"). הקורס יתבסס על דיונים סביב חומר הקריאה, ויצריך מאמץ שבועי באיסוף חומר אמפירי ובניתוח.
(המשך…)

פנים הכפולים של הגיל – על האנתרופולוגיה של מחזור החיים

יום שישי, ינואר 13th, 2012

הרצאתו של ד"ר חיים חזן.
במסגרת סדרת הרצאות 'חמישי בקמפוס', אוניברסיטת תל-אביב.
(המשך…)

רצח ילדים על ידי הוריהם – יום עיון

יום חמישי, יוני 23rd, 2011

יום עיון שנערך בבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב, 1.6.11.
(המשך…)

הסוציולוגיה של הידע הצבאי

יום שני, דצמבר 20th, 2010

יום עיון שנעך ע"י האוניברסיטה הפתוחה בנושא הסוציולוגיה של הידע הצבאי
(המשך…)