Archive for the ‘סדרת הרצאות ‘בצהרי היום’’ Category

חומרים קוונטיים בעלי קורלציה גבוהה

יום ראשון, יוני 16th, 2013

מרצה: ד"ר ערן סלע, מתוך סדרת ההרצאות "בצהרי היום" של אוניברסיטת תל-אביב.
2.6.13
(המשך…)

מוליכות-על מעבר למודל הסטנדרטי?

יום שני, מרץ 18th, 2013

הרצאתו של פרופ' יורם דגן, מתוך סדרת ההרצאות "בצהרי היום" של אוניברסיטת תל-אביב.
18/3/2013
(המשך…)

המרוץ לקראת ננומכניקה קוונטית

יום ראשון, יוני 3rd, 2012

מרצה: פרופ' רון ליפשיץ
מתוך סדרת ההרצאות "בצהרי היום", אוניברסיטת תל אביב
20.5.12
(המשך…)

ספינטרוניקה: הדור הבא של האלקטרוניקה

יום ראשון, יוני 3rd, 2012

מרצה: פרופ' סשה גרבר
מתוך סדרת ההרצאות "בצהרי היום", אוניברסיטת תל אביב.
15.5.12
(המשך…)

כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש

יום שני, אפריל 16th, 2012

מרצה: פרופ' צבי מזא"ה
מתוך סדרת ההרצאות "בצהרי היום" של אוניברסיטת תל-אביב.
15.4.12
(המשך…)

ביולוגיה בסקאלה ננומטרית

יום שני, אפריל 2nd, 2012

מרצה: ד"ר רועי בק-ברקאי, מתוך סדרת ההרצאות 'בצהרי היום' של אוניברסיטת תל-אביב.
13.3.11
(המשך…)

מאיץ החלקיקים LHC

יום שני, אפריל 2nd, 2012

מרצה: פרופ' ארז עציון, מתוך סדרת ההרצאות "בצהרי היום" של אוניברסיטת תל-אביב.
27.3.11
(המשך…)

סיבים שקופים לאינפרא אדום ושימושיהם

יום ראשון, ינואר 16th, 2011

הרצאתו של פרופ' אברהם קציר במסגרת סדרת הרצאות 'בצהרי היום' של אוניברסיטת תל-אביב.
(המשך…)

עצמים זעירים ביקום ענקי

יום ראשון, ינואר 16th, 2011

הרצאתו של ד"ר נח ברוש מתוך סדרת הרצאות 'בצהרי היום' של אוניברסיטת תל-אביב.
(המשך…)

על תורת המיתרים וקוסמולוגיה

יום ראשון, ינואר 16th, 2011

פרופ' ניסן יצחקי מסביר בהרצאה על הקשר ההדוק בין מיתרים וקוסמולוגיה. ההרצאה ניתנה במסגרת סדרת הרצאות 'בצהרי היום' של אוניברסיטת תל-אביב.
(המשך…)

כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש: תגליות ואתגרים

יום ראשון, ינואר 16th, 2011

הרצאתו של פרופ' צבי מזא"ה במסגרת סדרת הרצאות 'בצהרי היום' של אוניברסיטת תל-אביב.
(המשך…)

המרוץ לקראת ננומכניקה קוונטית

יום שבת, ינואר 15th, 2011

פרופ' רון ליפשיץ מדבר על החתלתול של שרדינגר והניסיונות להפכו מפרדוקס למציאות בעזרת ננומכניקה קוונטית. ההרצאה ניתנה במסגרת סדרת הרצאות 'בצהרי היום' של אוניברסיטת תל-אביב.
(המשך…)

מוליכות על במשטח המפריד בין שני מבודדים

יום שישי, ינואר 14th, 2011

הרצאתו של ד"ר יורם דגן בנושא "מוליכות על במשטח המפריד בין שני מבודדים" מתוך סדרת הרצאות "בצהרי היום". ההרצאות הן מפגש בלתי אמצעי עם סגל בית הספר לפיסיקה של אוניברסיטת תל-אביב, במטרה להציג היבטים מן המחקר המתבצע באוניברסיטה וכיצד הוא מתחבר לשאלות הגדולות שמענינות את עולם המדע והטכנולוגיה.
(המשך…)