Archive for the ‘תאטרון’ Category

ספרות ילדים פנטסטית וייצוגה הקולנועי

יום רביעי, אוקטובר 10th, 2012

יהודה סתיו משוחח עם פרופ' אדיר כהן על סוד הקסם של הסרטים "שר הטבעות", "הארי פוטר" ו"נרניה"- מה גורם לנו לאהוב ולהימשך כל כך לסיפורים המסופרים בסרטים הללו? השיחה כוללת ניתוח של קטעים מתוך הסרטים.
פברואר 2007
(המשך…)

30 שנה למלחמת לבנון הראשונה – יום עיון

יום שישי, מאי 11th, 2012

יום עיון בנושא: 30 שנה למלחמת לבנון הראשונה – מבט מחודש, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס, המחלקה ליחסים בינלאומיים והמחלקה לתקשורת ועתונאות
יום רביעי, י' באייר תשע"ב, 2 במאי 2012
(המשך…)

מבוא לאסתטיקה של הקולנוע (קורס)

יום ראשון, מרץ 18th, 2012

קורס מבוא לאסתטיקה של הקולנוע של ד"ר רעיה מורג, במסגרת סדרת הרצאות 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
תיאור הקורס: הקורס יציג מבוא לאסתטיקה של הקולנוע. התשובה לשאלה איך עלינו לנתח סרט תתברר על ידי העמדת העקרונות הבסיסיים של הצורה בקולנוע, בחירת צורות נרטיביות ולא נרטיביות, הבהרת המרכיבים המאפיינים את הקולנוע כמדיום ותפקודם בסרט כשלם, וניתוח האפשרויות האומנותיות הגלומות בארבעה המרכיבים המרכזיים: מיז-אן-סצנה, צילום, עריכה וקול. הקורס יכלול ניתוח סרטים ספציפיים מן הקולנוע הקלאסי ומן הקולנוע בן זמננו.
(המשך…)

הומור ושואה

יום שישי, נובמבר 18th, 2011

הרצאה של ד"ר ליאת שטייר-לבני, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, באוניברסיטה הפתוחה. האם אפשר לצחוק על השואה? – הומור ושואה בקולנוע, בטלוויזיה ובאינטרנט
ההרצאה ניתנה במסגרת יום עיון בנושא 'פרספקטיבות בינלאומיות לשואה: פרשנויות וייצוגים' בתאריך 26/1/11
(המשך…)

ראשית התיאטרון בארץ ישראל: בין הגמונים, כפירה ומהפכה

יום ראשון, מאי 8th, 2011

מרצה: פרופ' תום לוי, דברי מבוא: פרופ' נורית כנען- קידר, מתוך סדרת ההרצאות "בכור המהפכה" לזכרו של פרופ' אהרון קציר, אוניברסיטת תל אביב.
(המשך…)