Archive for אפריל, 2013

כיפת ברזל ותכנון אסטרטגי

יום שני, אפריל 22nd, 2013

הרצאתו של ד"ר (תא"ל במיל.) דני גולד, מפתח כיפת ברזל ויזם טכנולוגי, על כיפת ברזל ועל מערך הפיתוח שעמד בראשו, במסגרת סדרת הרצאות WIZE.
סטורג', 06.04.2013.
(המשך…)

מניוטון עד איינשטיין – נוספו שיעורים 4, 5, 6

יום חמישי, אפריל 18th, 2013

קישור לדף

מגב אל גב לפנים מול פנים: גישה שונה בתכנון אזורי גבול

יום רביעי, אפריל 17th, 2013

הרצאתו של פרופ' ראסם ח'מאיסי, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה, בנושא "מגב אל גב לפנים מול פנים: גישה שונה בתכנון אזורי גבול", במסגרת יום עיון בנושא "גבולות" לזכרו של זאב סוקר ז"ל באוניברסיטה הפתוחה
(המשך…)

מיזמי האפיגנום: עוד מפתחות קסמים?

יום רביעי, אפריל 17th, 2013

הרצאתה של פרופ' חוה יבלונקה, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן, אוניברסיטת תל-אביב, במסגרת יום עיון בנושא "עשור למיזם הגנום" : הישגים מדעיים בצד השלכות חברתיות ואתיות – מה הלאה?
3/4/2013
(המשך…)

המדינה הישנה והחדשה – בין ביורוקרטיה להפרטה

יום רביעי, אפריל 17th, 2013

הרצאה מפי הפרופ' דפנה ברק-ארז, שופטת בית המשפט העליון, במסגרת סדרת הרצאות "בכור המהפכה" לזכרו של פרופ' אהרון קציר
26/02/13
(המשך…)

מרפואה מבוססת ראיות למבוססת שיקול דעת

יום רביעי, אפריל 17th, 2013

הרצאה של ד"ר בינימין מוזס, רופא פנימי ואפידמיולוג קליני, במסגרת יום העיון בחינוך רפואי בביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה
18.2.13
(המשך…)

טלפורטציה ומחשבים קוונטיים

יום רביעי, אפריל 17th, 2013

הרצאתו של פרופ' יצחק בן-ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה ובטחון ויו"ר סוכנות החלל הישראלית במסגרת סדרת הרצאות WIZE.
ההרצאה נערכה בסטורג' ב-16.03.2013
(המשך…)

שימושי אנליטיקה בתחום הומלנד סקיוריטי

יום רביעי, אפריל 17th, 2013

הרצאתו של פרופ' עירד בן-גל, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת תל-אביב במסגרת יום עיון בנושא התפתחויות ביישומים סטטיסטיים לניהול איכות באוניברסיטה הפתוחה
21/3/2013
(המשך…)