Archive for the ‘חברה’ Category

ממחאה למהפכה: תרבות פופולרית ושינוי במזרח התיכון (סדרה)

יום ראשון, נובמבר 3rd, 2013

סדרת מפגשים בנושא "ממחאה למהפכה: תרבות פופולרית ושינוי במזרח התיכון" של מכון ון-ליר בירושלים.
(המשך…)

בריאות עולים ומהגרים

יום שני, יוני 17th, 2013

דיון בשני פרקים על המדיניות הישראלית בנוגע לבריאות עולים ומהגרים (השפעת ארצות המוצא על הגדרת המצב הבריאותי של העולה, בדיקות וטיפולי-מנע שגרתיים וכד'), תוך התמקדות בתקופה שקדמה לקום המדינה.
יולי 2006

משתתפים:
ד"ר נדב דוידוביץ'
ד"ר רקפת זלשיק
פרופ' רפאל פלק
ד"ר אורית רוזין
(המשך…)

התפשטות אוכלוסיות במהלך האבולוציה האנושית

יום שני, מאי 20th, 2013

מרצה: פרופ' עופר בר יוסף, אוניברסיטת הרווארד, ארצות הברית
דברי פתיחה: פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
מתוך סדרת הרצאות "בכור המהפכה" של אוניברסיטת תל אביב לזכרו של פרופ' אהרון קציר
19.5.13
(המשך…)

ייצור תוכן בוויקיפדיה – מיתוס ומציאות

יום ראשון, מאי 5th, 2013

הרצאתו של מר ליאור גלרנטר, החוג לסציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן
מתוך יום עיון בנושא "כשצרכנים מייצרים תכני תקשורת בעידן האינטרנט"
התקיים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה
29/4/13
(המשך…)

תרבות פוליטית: הון ושלטון

יום שלישי, מרץ 12th, 2013

יום עיון שנערך באוניברסיטה הפתוחה בנושא "תרבות פוליטית: המקרה של הון ושלטון"
18/2/2013
(המשך…)

חשיבות הסקרים לפני הבחירות ומשמעותם

יום רביעי, פברואר 13th, 2013

הרצאתו של פרופ' אשר כהן
(המשך…)

על בתי המרזח של המערב הפרוע ועל ההיסטוריה של האלכוהול בארה"ב

יום רביעי, ינואר 23rd, 2013

הרצאתה של ד"ר פנינה לוי, מרצה בחוג להסטוריה כללית באוניברסיטת בר-אילן, במסגרת סדרת הרצאות WIZE, בהרצאה משכרת על בתי המרזח של המערב הפרוע ועל ההסטוריה של האלכוהול בארה"ב.
ההרצאה התקיימה בסטורג', 12.01.2013
(המשך…)

עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער

יום רביעי, ינואר 16th, 2013

הרצאתה של ד"ר שירלי בן-שלמה מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן.
14.1.2013
(המשך…)

דרכי טיפול בהתמכרויות

יום רביעי, ינואר 16th, 2013

הרצאתו של פרופ' נתי רונאל מהמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן.
7.11.2012
(המשך…)

שולחן עגול: דתיים בפוליטיקה – יחד או לחוד?

יום שני, ינואר 14th, 2013

בצד שימור כוחן וצמיחתן של המפלגות הדתיות והחרדיות, בולטת מגמת הגידול במספר חברי הכנסת הדתיים הנבחרים מטעם המפלגות הלא מגזריות. דתיים רבים, ואפילו חרדים, מעדיפים להצביע למפלגות כלליות. בהדרגה מתפתחת תחרות קשה על הקול הדתי ועל הקול החרדי בין שני סוגי המפלגות. האם יש סיבות עומק לשימור דרכי התארגנותו הפוליטית הנפרדת של ציבור זה?
ביום יום רביעי, כ' בטבת תשע"ג, 2 בינואר 2013, התקיים בפורום השולחן העגול ע"ש גורג' שולץ דיון בנושא בהנחייתה של סיוון רהב-מאיר.
(המשך…)

תפקיד הממונה על קידום מעמד האישה במשרדי הממשלה

יום שני, דצמבר 10th, 2012

כנס בנושא 'מקידום נשים למדיניות מבוססת מגדר – תפקיד הממונה על מעמד האישה במשרדי הממשלה' שנערך במכון ון ליר בירושלים.
בכנס נחשף מחקר שבחן את האפקטיביות של תפקיד הממונה מנקודת המבט של נושאות התפקיד, ומתוך התייחסות לאופני הגדרת התפקיד, להקצאת משאבים, לחסמים וקשיים בביצוע התפקיד, לדפוסי הפעולה של הממונות ועוד. על בסיס המחקר הוצעו המלצות לשינויים במנגנון זה על מנת לקדם שוויון מגדרי בשירות הציבורי ובחברה בישראל בכלל.
5/12/2012
(המשך…)

העלייה במחירי המזון: מתמדת או זמנית?

יום ראשון, דצמבר 2nd, 2012

הרצאתו של פרופ' אייל קמחי במסגרת סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית.
משבר מחירי המזון נובע מגורמי ביקוש ומגורמי היצע. קצב הגידול בביקוש הואץ בשנים האחרונות עקב שינוי בהרגלי הצריכה של אוכלוסיית המדינות המתפתחות הצומחות ועקב הזינוק ביצור דלקים ביולוגיים.
הגידול בהיצע לא הדביק את הגידול בביקוש עקב תהליכים ארוכי טווח ועקב אסונות טבע והתייקרות התשומות לחקלאות ובמיוחד האנרגיה. עליית המחירים הואצה בגלל מדיניות של הגנה על צרכנים במדינות המייצאות גרעינים ובגלל פעילות ספקולטיבית בשוקי הסחורות העתידיות.
הפתרון בטווח הארוך הוא בעידוד היצור החקלאי, ובעיקר במדינות מתפתחות, באמצעות שילוב של השקעה בתשתיות ובטכנולוגיה ומדיניות סחר מתאימה.
25/11/2012
(המשך…)

מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחִקרה

יום רביעי, נובמבר 28th, 2012

ערב עיון במכון ון ליר, לרגל צאת הספר 'מהשרדות להתבססות'
משתתפים: סיון רהב מאיר, ד"ר נרי הורוביץ, ד"ר לטם פרי–חזן, ד"ר נסים ליאון, פרופ' קימי קפלן
22/11/12
(המשך…)

העולם הוא משחק?

יום ראשון, נובמבר 18th, 2012

יום עיון בנושא "העולם הוא משחק? מבט רב תחומי על עולמות משחק דיגיטליים"
האוניברסיטה הפתוחה
15/11/2012
(המשך…)

מבוא לכלכלת ישראל ולכלכלת המחאה – קורס

יום רביעי, נובמבר 7th, 2012

הקורס מועבר ע"י פרופ' אביה ספיבק, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון, מראשי צוותי המומחים של המחאה החברתית. הקורס יציג את כלכלת ישראל ואת נושאי המדיניות הכלכלית בישראל שנדונו בחלקם בדיון הציבורי שהתפתח בתקופת המחאה החברתית בקיץ 2011. יוצגו באופן מעמיק הדילמות של אחריות המדינה כלפי אזרחיה ותושביה וגבולות פעולות הממשלה.

הקורס מועבר בסמסטר הנוכחי. הרצאות יתווספו מעת לעת.
(המשך…)

פיקוח בלתי פורמאלי על התנהגות ובמניעת התנהגות עבריינית – על פי היהדות

יום רביעי, נובמבר 7th, 2012

הרצאתו של ד"ר אורי תימור, שנערכה ב-6 ביוני 2012, מתוך הקורס: "עולמות נפגשים" באוניברסיטת בר-אילן.
ההרצאה דנה בפיקוח וענישה בת זמננו לאור היהדות ועוסקת בשאלה: 'שילם את חובו לחברה – האמנם?'.
(המשך…)

יענים, פוליטיקאים ומדענים: איך מיעוט קיצוני של ספקנים שינה את תפיסת שינויי האקלים בציבור?

יום ראשון, נובמבר 4th, 2012

הרצאתו של פרופ' יואב יאיר, המחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, במסגרת מפגש של אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם סגל האוניברסיטה הפתוחה בנושא "האם עברנו את נקודת האל-חזור בדרך לאסון אקלימי? על אחריות בין דורית, הכחשת אחריות אדם וניסיונות בינלאומיים להתמודדות עם שינויי האקלים"
16/10/2012
(המשך…)

כלכלת ישראל: מהיד המנהלת ליד הנעלמה – קורס

יום שישי, אוקטובר 26th, 2012

קורס של ד"ר אבי שמחון במסגרת סדרת הרצאות 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
הקורס סוקר את התפתחות כלכלת ישראל לאורך השנים. הקורס בוחן את השאלה מדוע, למרות הקפיצה הטכנולוגית של העשורים האחרונים והשינויים המפליגים במבנה המשק, התוצר לנפש עדין נמוך מזה של מרבית המדינות המפותחות בעוד אי-השוויון גבוה יותר.

הקורס מועבר בסמסטר הנוכחי. הרצאות יתווספו מעת לעת.
(המשך…)

סקר הבריאות,ההזדקנות והפרישה בישראל 2012

יום שישי, אוקטובר 19th, 2012

סקר הבריאות,ההזדקנות והפרישה בישראל של פרויקט ישראל Share, ממצאים ראשוניים של סקר מעקב אחר בני 50 ומעלה של מכון ון ליר.
17/10/2012
(המשך…)

הטמעת אחריות תאגידית במציאות רבת תמורות

יום ראשון, ספטמבר 23rd, 2012

דיון בנושא "מחאה חברתית, משבר כלכלי, התעוררות צרכנים – למה לצפות ומה לעשות?" במסגרת הקתדרה לאחריות תאגידית, המכללה למנהל.

מנחים:
טליה אהרוני, מנהלת אקדמית, הקתדרה לאחריות תאגידית,
מומו מהדב, מנכ"ל מעלה.

משתתפים:
פרופ' עדי ערמוני, דיקאן ביה"ס למנהל עסקים
ד"ר אווה ברגר, דיקאן ביה"ס לתקשורת
ד"ר עידו באום, ראש התוכניות המשולבות, ביה"ס למשפטים
ד"ר קרן פרידמן, מדעי ההתנהגות

3.6.2012
(המשך…)