Archive for the ‘סדרת הרצאות ‘פגוש את המנכ"ל’’ Category

הרצאת "פגוש את המנכ"ל" | שלומי גבאי מנכ"ל IKEA ישראל

יום ראשון, יוני 23rd, 2013

הרצאתו של מר שלומי גבאי, מנכ"ל IKEA ישראל, בנושא אסטרטגיה וסוגיות ניהול, במסגרת סדרת הרצאות 'פגוש את המנכ"ל" של האוניברסיטה העברית.
ההרצאה התקיימה בקמפוס הר-הצופים בתאריך 4.6.13
(המשך…)