Posts Tagged ‘חנוך גוטפרוינד’

מניוטון עד איינשטיין – קורס

יום שני, מרץ 4th, 2013

סדרת הרצאות של פרופ' חנוך גוטפרוינד במסגרת תכנית 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
הקורס יעסוק במושגים בסיסיים של המכניקה (כמו מסה ותנועה, כוח ואנרגיה, חוקי ניוטון,תורת הכבידה…), של חשמל ומגנטיות (כמו שדות אלקטרומגנטיים, קרינה אלקטרומגנטית, מהות האור, …) ושל התרמודינאמיקה (טמפרטורה, חום ואנטרופיה, חוקי התרמודינמיקה, תורת הגזים הקינטית, מושגים במכניקה סטטיסטית….). הקורס יהווה מסע היסטורי של רעיונות, תפישות עולם וויכוחים גדולים. הוא יבהיר את הקשיים והסתירות של הפיסיקה הקלאסית בשלהי המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים. הפרק האחרון יראה כיצד איינשטיין יישב את כל הקשיים והסתירות האלה והניח את היסודות לפיסיקה המודרנית.
(המשך…)

איינשטיין ותורת היחסות הכללית

יום חמישי, יוני 30th, 2011

הרצאתו של פרופ' חנוך גוטפרוינד, "איינשטיין ותורת היחסות הכללית – מן 'המחשבה המאושרת בחיי' עד ה-GPS ". במסגרת סדרת ההרצאות – 'האתגרים הגדולים של הפיסיקה במאה ה-21'. המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון.
(המשך…)