Archive for the ‘מגדר’ Category

זמן אשה

יום רביעי, מרץ 6th, 2013

פרופ' אדיר כהן מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה משוחח עם פרופ' עליזה שנהר לרגל צאת ספרה "זמן אשה" על דמותן של הנשים במקרא, במדרש ובספרות העברית החדשה.
מרץ 2008
(המשך…)

תפקיד הממונה על קידום מעמד האישה במשרדי הממשלה

יום שני, דצמבר 10th, 2012

כנס בנושא 'מקידום נשים למדיניות מבוססת מגדר – תפקיד הממונה על מעמד האישה במשרדי הממשלה' שנערך במכון ון ליר בירושלים.
בכנס נחשף מחקר שבחן את האפקטיביות של תפקיד הממונה מנקודת המבט של נושאות התפקיד, ומתוך התייחסות לאופני הגדרת התפקיד, להקצאת משאבים, לחסמים וקשיים בביצוע התפקיד, לדפוסי הפעולה של הממונות ועוד. על בסיס המחקר הוצעו המלצות לשינויים במנגנון זה על מנת לקדם שוויון מגדרי בשירות הציבורי ובחברה בישראל בכלל.
5/12/2012
(המשך…)

מה רוצה הגבר? מה רוצה האישה?

יום שני, יולי 30th, 2012

מה רוצה האישה? מה רוצה הגבר? התוכנית מפגישה שני ספרים העוסקים בשאלות אלו מזוויות שונות, פסיכואנליטיות ותרבותיות. ד"ר יצחק בנימיני וד"ר רוית ראופמן משוחחים על ספריהם "חלומות ומעשיות", ו"מה רוצה הגבר".
יולי 2012
(המשך…)

אבולוציה והתנהגות בעולם החי (קורס)

יום שלישי, מרץ 13th, 2012

סדרת הרצאות של פרופ' יוסף הלר, במסגרת סדרת 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
במהלך הקורס נדבר על הנושאים הבאים: מהן תפיסות היסוד בבסיס המיון של המגוון העצום שבטבע? כללי יסוד באבולוציה (כללי דרווין) – מה הרקע ההיסטורי בו גובשו? תהליכי שינוי אבולוציוניים: מתי התפתחו חיים רב-תאיים על פני כדור הארץ? למה חולייתנים היו לגדולים שבבעלי-החיים? אלו קבוצות חולייתנים עלו ליבשה? מה הייתה ממלכת הזוחלים? מדוע התמוטטה? כיצד התפתחו העופות? היונקים? האם ליישם את עקרונות האבולוציה של דרווין על חברת האדם? – מבט היסטורי תוקפנות בעולם החי. מתי היא אלימה ומתי טקסית? מה מצית אותה? מה משמעותה המרחבית? מהו מסדר דומיננטיות, כיצד הוא נוצר ולמי הוא מועיל? מה לדומיננטיות ולקרבה משפחתית? חיזור והזדווגות בעולם החי – מה בין אופני רבייה לטיפול הורי? הסביבה מעצבת אופני רבייה? מתי נוצר הרמון נקבות? מהו עקרון ההכבדה? מהן זירות הזדווגות? מתי זכר ונקבה מתחלפים בתפקיד? אלטרואיזם – קיים בעולם החי? מה ההסברים לו? אבולוציה של חברתיות: מיחידאות ועד לחברתיות מתקדמת בעולם החרקים.
(המשך…)

על ערפדים, תאוות דם ותאוריות קוויריות

יום רביעי, פברואר 22nd, 2012

הרצאתה של גב' אודליה ברקין, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.
בנושא: במיטה עם דרקולה; על ערפדים, תאוות דם ותאוריות קוויריות.
במסגרת יום עיון בנושא: "מין שאינו מינו" על מגדר ונושאים אחרים בקולנוע.
מתאריך: 19/1/2012
(המשך…)

שירה של טרנסווסטיזם

יום רביעי, פברואר 22nd, 2012

הרצאתו של מר חן שיינברג, מרצה ואוצר קולנוע אקספרימנטלי, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת תל-אביב.
בנושא: שירה של טרנסווסטיזם – "Flaming Creatures" של במאי האוונגרד ג'ק סמית'.
במסגרת יום עיון בנושא: "מין שאינו מינו" על מגדר ונושאים אחרים בקולנוע.
תאריך: 19/1/2012
(המשך…)