Archive for the ‘סדרת הרצאות ‘בצהרי יום ד’’ Category

ארצות הברית: מעלייה לשקיעה?

יום רביעי, פברואר 27th, 2013

הרצאתו של פרופ' אייל נווה, החוג להיסטוריה כללית בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
מתוך סדרת הרצאות בנושא 'ארצות הברית של אמריקה – מעלייה לשקיעה?', אוניברסיטת תל אביב
(המשך…)

עיצוב הנוף

יום ראשון, ינואר 20th, 2013

מרצה : פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים
סדרת הרצאות בנושא "כדור הארץ- הגירסא המדעית"'
"צהרי יום ד' – הרצאות בחסות הרקטור", אוניברסיטת תל אביב,
16.1.13
(המשך…)

הסלעים כספר היסטוריה

יום שני, נובמבר 19th, 2012

מרצה : פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים במסגרת סדרת הרצאות 'בצהרי יום ד' של אוניברסיטת תל-אביב.
31.10.12
(המשך…)

תוכו כברו? מה יש בלב הכדור

יום חמישי, נובמבר 1st, 2012

הרצאתו של פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים, במסגרת סדרת הרצאות 'צהרי יום ד' של אוניברסיטת תל אביב.
31.10.12
(המשך…)