Posts Tagged ‘עידן שגב’

המוח חושב בגדול

יום חמישי, אוקטובר 31st, 2013

הרצאתו של פרופ' עידן שגב במסגרת סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית.
לפני מספר שבועות התחיל פרויקט חקר המוח הגדול בעולם "פרויקט מוח האדם". בבסיסו ההנחה שעל מנת להתקדם בהבנת המוח ובמציאת פתרון למצוקותיו, עלינו לרכז את כל הידוע עליו ולבנות, על בסיס זה, מודל ממוחשב של המוח. במסגרת הפרויקט מוצעת פלטפורמה חדשה לחקר המוח ובמסגרתה גם נסיון ללמוד מהמוח כיצד לבנות את דור העתיד של מחשבי העל.
ההרצאה תתאר את פרויקט מוח האדם ומיזמים אחרים גדולי-מימדים שהוכרזו אף הם לאחרונה.
20/10/2013
(המשך…)

פרויקט המוח האנושי

יום שני, מרץ 18th, 2013

פרופ' עידן שגב, מהמכון למדעי החיים, משוחח על השאלות הגדולות בחקר המוח ויציג את פרויקט מוח האדם HBP) Human Brain Project) שזכה בעת האחרונה בתמיכה של מיליארד אירו מהאיחוד האירופי למשך עשר שנים.
ההרצאה ניתנה במוזיאון המדע בירושלים במסגרת אירועי "פרופ' בנעלי בית 2" של האוניברסיטה העברית.
המיזם "פרופ' בנעלי בית" שנערך זו השנה השנייה ברציפות, מתקיים במסגרת אירועי "מדע בעם" – יזמת משרד המדע והטכנולוגיה, ביום המדע הלאומי המצוין ב-14 במרץ 2013.
מטרת האירוע ליצור מפגש אישי בין חוקרי האוניברסיטה העברית לקהילה הירושלמית בדירות פרטיות, במעונות הסטודנטים ובכמה מוסדות ציבור בעיר.
14/3/2013
(המשך…)

מסינפסות לרצון חופשי

יום שני, דצמבר 13th, 2010

סדרת הרצאות מרתקת של פרופ' עידן שגב על מוח האדם. ההרצאות מיועדות לקהל הרחב ואינן מתבססות על ידע מוקדם. מתוך תוכנית "אבני פינה" של האוניברסיטה העברית.
(המשך…)

המוח הפלסטי: מנגנונים פנימיים של תיקון

יום שישי, דצמבר 3rd, 2010

הרצאתו של פרופ' עידן שגב, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, במסגרת יום העיון מוח, טראומה וזיכרון, לרגל צאתו לאור של הספר אדם הולך הביתה מאת יורם עשת-אלקלעי.
(המשך…)