Archive for the ‘שירה’ Category

שירה עברית חדשה

יום שישי, אוגוסט 3rd, 2012

הרצאתו של פרופ' אוֹרי ברנשטיין במסגרת הקורס: "קריאה בשירה עברית חדשה".
במהלך הקורס המרצה, פרופ' מירון ח. איזקסון, מארח משוררים בולטים, הקוראים יחד עם הסטודנטים משיריהם ומתייחסים לשאלות ולהערות. אורח הקורס הוא המשורר הוותיק, פרופ' אוֹרי ברנשטיין, מטובי המשוררים בארץ ומתרגם שירה חשוב. הוא נמצא בשנות השבעים לחייו ובעל ידע נרחב בשירה העברית החדשה.
(המשך…)

פלגיאט במוזיקה

יום שישי, מאי 4th, 2012

הרצאתו של הזמר אריאל הורוביץ, בנה של הפזמונאית נעמי שמר: "זהירות, הבאסקים מאחוריך!", במסגרת הפאנל "הרצאה ומופע מוזיקלי – של מי המנגינה הזאת?" בכנס "של מי העבודה הזאת" של לשכת סגנית הרקטור ומרכז לקידום ההוראה, בשיתוף פעולה עם "הגילדה" – אגודת הסטודנטים של בר-אילן, שנערך ב-18 באפריל 2012.
(המשך…)