Archive for the ‘סדרת הרצאות ‘פנים רבות לידע’’ Category

המוח ההולוגרפי

יום רביעי, אוגוסט 10th, 2011

מרצה: פרופ' אשל בן יעקב, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 28.11.07
(המשך…)

ארגון עצמי והעיר

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2011

מרצה: פרופ' יובל פורטוגלי, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 23.1.08
(המשך…)

מקורות חברתיים של הצלחה מדעית: המקרה של יהודים בגרמניה

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2011

מרצה: פרופ' שולמית וולקוב, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 26.12.07
(המשך…)

סדר ללא חוק – הפרדוקס של הסדר האסתטי

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2011

מרצה: פרופ' רות לורנד, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 2.1.08
(המשך…)

על אנשים כפייתיים ועל "חולדות כפייתיות"

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2011

מרצה: ד"ר דפנה יואל, במסגרת סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 9.1.08
(המשך…)

פוסטמודרניזם, ומה הלאה?

יום שני, אוגוסט 8th, 2011

מרצה: הצייר והפסיכולוג יגאל ורדי, מתוך סדרת הרצאות 'פנים רבות לידע', אוניברסיטת תל אביב, 19.12.07
(המשך…)