Archive for פברואר, 2011

בחירות בדמוקרטיות מערביות

יום שלישי, פברואר 22nd, 2011

הרצאתה של פרופ' אורית קדר מתוך סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית.
תקציר ההרצאה: מדוע במשטרים נשיאותיים מפלגתו/ה של הנשיא/ה מפסידה לרוב בחירות לרשות המחוקקת? מדוע במשטרים פרלמנטארים בוחרים לעיתים קרובות תומכים במפלגות המציגות עמדות קיצוניות מאלה שלהם עצמם? בהרצאה זו, המבוססת על פרויקט מחקר השוואתי, נדון בשיקולים של בוחרים בדמוקרטיות מערביות, תוך דגש מיוחד על כללי המשחק הדמוקרתי ותפקידים בעיצוב הבחירה.
(המשך…)

מהפכת היסמין, מהפכת הלוטוס ו"אפקט הדומינו" בעולם הערבי

יום רביעי, פברואר 16th, 2011

על השינויים המתחוללים לאחרונה במזרח התיכון.
(המשך…)

השפעת השמש על אקלים כדור-הארץ

יום שלישי, פברואר 15th, 2011

ידוע לכל כי אקלים כדור-הארץ אינו קבוע, אולם מה הגורמים לשינויים אלו? על סקאלות זמן ארוכות ברור כי אין יד האדם אשמה. פרופ' ניר שביב בוחן את העדויות השונות למקור שינויי האקלים ומראה כי אחד מהגורמים החשובים הוא פעילות השמש המשתנה.
(המשך…)

פאנל בנושא המצב במצרים

יום שבת, פברואר 5th, 2011

משתתפים: פרופ' שמעון שמיר, אלוף (מיל.) אהרון זאבי פרקש וח"כ רא"ל (מיל.) שאול מופז.
(המשך…)

תנודות במרחב-זמן: החיפוש אחר גלי כבידה

יום שלישי, פברואר 1st, 2011

פרופ' טל אלכסנדר, ממכון ויצמן, מדבר על כח הכבידה שכל ילד מכיר אך עדיין גורם מבוכה לפיזיקאים. מתוך סדרת הרצאות 'שומו שמיים' של האוניברסיטה העברית.
תקציר ההרצאה:
בין ארבעת הכוחות היסודיים של הטבע, כוח הכובד היה הראשון להתגלות, אך נשאר האחרון להיבדק מבחינה אמפירית ונותר לא מובן מבחינה תיאורטית. גלי כבידה הם הניבוי האחרון של תורת היחסות הכללית של איינשטיין שעדיין לא אומת באופן ישיר. בהרצאה נתייחס לשאלות: מהם גלי כבידה? מה הם יכולים ללמד אותנו? כיצד מנסים לגלות אותם? ונתמקד בחיפוש אחרי גלי כבידה ממקורות אקסטרה-גלקטיים, שמקורם בהתמזגויות בין חורים שחורים או בנפילת כוכבים לתוך חורים שחורים.
(המשך…)