Posts Tagged ‘מיכאל ברנדיס’

כל הביולוגיה על רגל אחת (קורס)

יום שבת, אוקטובר 26th, 2013

סדרת הרצאות של פרופ' מיכאל ברנדיס במסגרת הרצאות 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות של הביולוגיה התאית והגנטיקה המולקולרית. (סילבוס)
(המשך…)