Archive for the ‘השכלה’ Category

שבתאים, חסידים ומתנגדים והנהגת הקהילה היהודית במאה ה-18

יום חמישי, ינואר 3rd, 2013

הרצאתה של פרופ' רחל אליאור, במסגרת סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית.
תקציר: ההרצאה תעסוק בנסיבות ההיסטוריות המשבריות שהביאו לצמיחת השבתאות בשליש האחרון של המאה השבע-עשרה, ולצמיחת החסידות בשליש השני של המאה השמונה-עשרה ובמקומה המכריע של הקבלה המשיחית בהתפשטות תנועות אלה. הדיון יכלול הערכה חדשה על יחסי שבתאים ומתנגדים לאור המשיחיות הקבלית השבתאית והארה חדשה על יחסי חסידים ומתנגדים לאור החשד בשבתאות שהטיחו המתנגדים המחרימים בחסידים המוחרמים. עוד תוצע זווית ראייה חדשה על המניעים שעמדו מאחורי החרמות שהטילה ההנהגה הרבנית הנודעת בשם מתנגדים, על חוגי המקובלים-השבתאים והחסידים במאה השמונה-עשרה.
ההרצאה תעסוק בבעש"ט ובבני דורו שעמדו במוקד המחלוקת במאה השמונה-עשרה: ברוכיה רוסו, ר' נחמיה חיון, ר' לייב פרוסניץ, ר' יהונתן אייבשיץ, ר' יעקב יהושע פאלק, ר' יעקב עמדן, ר' חיים רפפורט, יעקב פראנק ומנהיגי ועד ארבע ארצות ר' יצחק מביאלי, ר' אברהם יוסקעס מליסא, ר' אברהם הכהן מזאמושט וברוך בן דוד מביאלי.
30/12/2012
(המשך…)

ייחודו של התרגום צמוד-המוסיקה

יום חמישי, מאי 24th, 2012

הרצאתו של פרופ' הרי גולומב, פרופ' אמריטוס בחוג לתיאטרון של אוניברסיטת ת"א: ייחודו של התרגום צמוד המוזיקה, או הכנסתו של מוצרט בברית המלה העברית", במסגרת הסמינר של המחלקה לתרגום וחקר התרגום של אוניברסיטת בר-אילן.
(המשך…)

חכמת ההמונים ברשתות חברתיות – המסע שלי להרצות ב-TED

יום חמישי, פברואר 9th, 2012

הרצאה של ליאור צורף, מרצה ומומחה שיווק דיגיטלי; הישראלי ה-6 שעומד להרצות בכנס TED העולמי.
במסגרת מועדון היזמות והעסקים – openu club.
1/2/12
(המשך…)

הכנס השנתי של ההשכלה הגבוהה

יום חמישי, אפריל 28th, 2011

הכנס השנתי של המועצה להשכלה גבוהה, שהתקיים ב-7 באפריל 2011 במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.
(המשך…)