Archive for the ‘סדרת הרצאות ‘צהרי יום ד’’ Category

ראשית כדור הארץ: היכן הוא נוצר וכיצד?

יום חמישי, אוקטובר 25th, 2012

הרצאתו של פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים, אוניברסיטת תל-אביב, במסגרת סדרת הרצאות 'צהרי יום ד'.
ממה מורכב כדור הארץ? מה המבנה שלו? מה היה בראשית ימיו ואיך התרחשה ההתפתחות בזמן? מהם התהליכים והכוחות המניעים אותם? מה מאפשר חיים דווקא בכדור הארץ?
24.10.12
(המשך…)

פריז ולונדון – ביוגרפיות של ערים בשנים 1800-2012 (קורס)

יום ראשון, מרץ 18th, 2012

סדרת הרצאות שנערכה במסגרת סדרת הרצאות 'צהרי יום ד' של אוניברסיטת תל אביב, בהנחיית פרופ' בילי מלמן.
(המשך…)