Posts Tagged ‘ורדה ליברמן’

לחשוב, לא לחשב – מנהל עסקים בעולם משתנה

יום שבת, יולי 20th, 2013

הרצאתה של פרופ' ורדה ליברמן במסגרת 'הפנינג ידע 2013', המרכז הבינתחומי הרצליה
14.6.2013
(המשך…)