Archive for the ‘גאולוגיה’ Category

היסטוריה ושינויי אקלים – קורס

יום ראשון, מרץ 3rd, 2013

סדרת הרצאות של פרופ' רוני אלנבלום במסגרת תכנית 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית.
הקורס יעסוק בהשפעת שינויי האקלים על ההיסטוריה. חלקו הראשון יוקדש לתורות דטרמיניסטיות שהיו מקובלות בעבר ונדחו, להבדלי ההשקפה בין מדעי הטבע והמדעים ההיסטוריים והארכיאולוגיים בעניין חשיבות האקלים בהיסטוריה. בהמשך ננתח את "תקופת החום הימי ביניימית" תקופה ששינויי האקלים שהתרחשו בה ותהליכי הדומינו שבאו בעקבותיהם תועדו בצורה מקיפה הן בתעודות ההיסטורית והן בממצאים הארכאולוגיים התומכים בצורה חד משמעית בעדויות העולות מן העדויות ההיסטוריות. נבחן שאלות כמו טווח ההשפעה של שינוי אקלימי, דרכי ההשפעה של האקלים, משך השינוי ואופיו. הממצאים ייבדקו באירוע אקלימי היסטורי אחר, זה שהתרחש בתקופת המעבר בין הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל. גם שם נבחן את טווח ההשפעה של שינויי האקלים, ננתח את התפתחותם ואת תוצאותיהם העולות מן הממצאים הארכאולוגיים.
(המשך…)

עיצוב הנוף

יום ראשון, ינואר 20th, 2013

מרצה : פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים
סדרת הרצאות בנושא "כדור הארץ- הגירסא המדעית"'
"צהרי יום ד' – הרצאות בחסות הרקטור", אוניברסיטת תל אביב,
16.1.13
(המשך…)

מבוא לטקטוניקה

יום שלישי, דצמבר 11th, 2012

הרצאתו של פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים, אוניברסיטת תל-אביב
במסגרת סדרת הרצאות 'צהרי יום ד' של אוניברסיטת תל אביב.
5.12.12
(המשך…)

הסלעים כספר היסטוריה

יום שני, נובמבר 19th, 2012

מרצה : פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים במסגרת סדרת הרצאות 'בצהרי יום ד' של אוניברסיטת תל-אביב.
31.10.12
(המשך…)

תוכו כברו? מה יש בלב הכדור

יום חמישי, נובמבר 1st, 2012

הרצאתו של פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים, במסגרת סדרת הרצאות 'צהרי יום ד' של אוניברסיטת תל אביב.
31.10.12
(המשך…)

ראשית כדור הארץ: היכן הוא נוצר וכיצד?

יום חמישי, אוקטובר 25th, 2012

הרצאתו של פרופ' שמואל מרקו, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים, אוניברסיטת תל-אביב, במסגרת סדרת הרצאות 'צהרי יום ד'.
ממה מורכב כדור הארץ? מה המבנה שלו? מה היה בראשית ימיו ואיך התרחשה ההתפתחות בזמן? מהם התהליכים והכוחות המניעים אותם? מה מאפשר חיים דווקא בכדור הארץ?
24.10.12
(המשך…)

עבודת ועדת ההיגוי לנושא מים

יום שלישי, מרץ 20th, 2012

עבודת ועדת ההיגוי לנושא מים. פברואר 2012. בין הנושאים: מוכנות ישראל למשבר אקלים, התמודדות עם נגר עילי, תכנון עירוני ואזורי, הערכות בכנרת, מים אפורים ועוד.
(המשך…)

ים המלח: רשם ארוך ימים של האקלים בלבנט ובמדבר הסהרה

יום שלישי, ינואר 3rd, 2012

הרצאתו של פרופ' מרדכי שטיין, המכון הגיאולוגי הישראלי והאוניברסיטה העברית בירושלים.
תקציר: ים המלח, הממוקם במקום הנמוך ביותר על פני כדור-הארץ (מפלסו כיום 426 מטרים מתחת לפני הים) הוא אגם טרמינלי (ממנו יוצאים המים בעיקר באידוי) שהתפתח מסדרת גופי מים שמילאו במיליוני השנים האחרונות את השקעים הטקטוניים לאורך העתק ים המלח. בהרצאה יתואר כיצד הגיאולוגים וחוקרי האקלים משחזרים את תבניות האקלים באזורינו מתוך משקעי אגמי ים המלח, כיצד אנו מבססים מסגרות זמן מאוד מדויקות לשינויים אלה, כיצד אנו משחזרים את מפלסי האגמים המשמשים אותנו כמד גשם אזורי ויסופר על פרויקט הקדוח המדעי הבינלאומי שהתבצע השנה בים המלח ומטרתו לפתוח חלון עמוק להיסטוריה האקלימית והסיסמית של אזורינו.
(המשך…)