Archive for the ‘סדרת הרצאות ‘האתגרים הגדולים במאה ה-21′’ Category

כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש

יום שני, דצמבר 10th, 2012

הרצאתו של פרופ' צבי מזא"ה במסגרת סדרת "האתגרים הגדולים של הפיסיקה במאה ה-21: מחלקיק האלוהים ועד מחשוב-קוונטי". המחלקה לפיסיקה אוניברסיטת בן-גוריון.
(המשך…)

מוליכות-על

יום רביעי, מרץ 28th, 2012

הרצאתה של פרופ' אפרת שמשוני במסגרת הסדרה 'אתגרי הפיסיקה במאה ה- 21' של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרכז אילן רמון לנוער שוחר פיסיקה.
(המשך…)

תגליות טלסקופ החלל האבל – מכוכבים שמשיים לחומר אפל

יום שלישי, ינואר 24th, 2012

הרצאתו של פרופ' מריו ליביו במסגרת סדרת ההרצאות – 'האתגרים הגדולים של הפיסיקה במאה ה-21'.
המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה.
(המשך…)

טלפורטציה – תורת הקוונטים ומסע בין כוכבים

יום שבת, דצמבר 3rd, 2011

הרצאתו של פרופ' יוסף אברון מהטכניון במסגרת הסדרה 'אתגרי הפיסיקה במאה ה- 21' של המחלקה לפיסיקה ומרכז אילן רמון לנוער שוחר פיסיקה באוניברסיטת בן-גוריון.
(המשך…)

מזג חלל

יום ראשון, נובמבר 6th, 2011

הרצאתו של פרופ' יוסף אברון במסגרת סדרת הרצאות 'האתגרים הגדולים של הפיזיקה במאה ה-21' של אוניברסיטת בן-גוריון.
בהרצאה מדבר פרופ' אברון על התחום החדש – space weather
(המשך…)

איינשטיין ותורת היחסות הכללית

יום חמישי, יוני 30th, 2011

הרצאתו של פרופ' חנוך גוטפרוינד, "איינשטיין ותורת היחסות הכללית – מן 'המחשבה המאושרת בחיי' עד ה-GPS ". במסגרת סדרת ההרצאות – 'האתגרים הגדולים של הפיסיקה במאה ה-21'. המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון.
(המשך…)

חומר אפל ואנרגיה אפלה – תעלומת היקום המאיץ

יום שני, מאי 2nd, 2011

הרצאתו של פרופ' עופר להב במסגרת סדרת ההרצאות – "האתגרים הגדולים של הפיסיקה במאה ה-21". המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה.
(המשך…)

עיר מוליכת על – חלומו של פיזיקאי

יום שני, אפריל 4th, 2011

הרצאתו של פרופ' שאול גורן על מוליכות, שהועברה במסגרת סדרת הרצאות "האתגרים הגדולים במאה ה-21" של אוניברסיטת בן-גוריון.
(המשך…)

למהירות האור וחזרה בשישים דקות

יום שני, אפריל 4th, 2011

הרצאתו של פרופ' יגאל מאיר על תורת היחסות הפרטית, שהועברה במסגרת סדרת הרצאות "האתגרים הגדולים במאה ה-21" של אוניברסיטת בן-גוריון.
(המשך…)

'חלקיק האלוהים' – מהו? ואיך מחפשים אותו במאיץ החלקיקים הגדול בז'נבה?

יום רביעי, מרץ 16th, 2011

הרצאתו של פרופ' עילם גרוס על 'חלקיק האלוהים', שהועברה במסגרת סדרת הרצאות "האתגרים הגדולים במאה ה-21" של אוניברסיטת בן-גוריון.
(המשך…)

הלייזר ועתיד הרפואה – שימושיים מהפכניים של הלייזר באבחון, ריפוי וניתוח

יום רביעי, מרץ 16th, 2011

הרצאתו של פרופ' אברהם קציר על שימושי הלייזר ברפואה, שהועברה במסגרת סדרת הרצאות "האתגרים הגדולים במאה ה-21" של אוניברסיטת בן-גוריון.
(המשך…)