"והנה אופן אחד בארץ": נשמות ומלאכים – היררכיה, גילוי סודות וטרנספורמציה

הרצאתו של ד"ר יועד קדרי, אוניברסיטת בן-גוריון

כתוב תגובה