Archive for the ‘סדרת הרצאות ‘שומו שמיים’’ Category

הפינות האפלות בגלקסיות

יום שני, מאי 30th, 2011

הרצאתו של ד"ר יובל בירנבוים במסגרת סדרת הרצאות 'שומו שמיים' של האוניברסיטה העברית.

תקציר ההרצאה: בגלקסיה שלנו, כמו בכל הגלקסיות, לחומר האפל המקיף אותן ולחור השחור שבמרכזן השפעה גדולה על תהליך ההיווצרות שלהן ועל מאפייניהן. החומר האפל הוא הדבק שמונע מהגלקסיות להתפרק, והחור השחור במרכז הגלקסיות פולט לעיתים סילוני חומר במימדים אדירים. בהרצאה נסקור את תהליך ההתפתחות של גלקסיות מהמפץ הגדול ועד היום ונעקוב אחרי החומר הנראה והחומר האפל.
(המשך…)

כימיה ירוקה ובת קיימא – עיצוב והנדסה בהשראת הטבע

יום רביעי, אפריל 13th, 2011

הרצאתו של פרופ' יואל ששון במסגרת סדרת הרצאות 'שומו שמיים' של האוניברסיטה העברית.
(המשך…)

הנדנדה האקלימית – שינויי אקלים במיליון השנים האחרונות

יום שלישי, מרץ 29th, 2011

הרצאתו של פרופ' חזי גילדור, במסגרת סדרת הרצאות 'שומו שמיים' של האוניברסיטה העברית.

תקציר הרצאה:
האקלים בכדור הארץ משתנה ו"מתנדנד" ללא הפסקה. במיליון השנים האחרונות התחוללו על פני כדור הארץ תקופות קרח במחזוריות של כ- 100,000 שנה – שיא תקופת הקרח האחרונה היה לפני כ- 20,000 שנה בלבד. בהרצאה נסקור חלק מדרכי איסוף המידע על האקלים בעבר, גורמים אפשריים לשינויי האקלים ואת חשיבות הבנת שינויי האקלים כדי לשפר את יכולת חיזוי האקלים בעתיד.
(המשך…)

תנודות במרחב-זמן: החיפוש אחר גלי כבידה

יום שלישי, פברואר 1st, 2011

פרופ' טל אלכסנדר, ממכון ויצמן, מדבר על כח הכבידה שכל ילד מכיר אך עדיין גורם מבוכה לפיזיקאים. מתוך סדרת הרצאות 'שומו שמיים' של האוניברסיטה העברית.
תקציר ההרצאה:
בין ארבעת הכוחות היסודיים של הטבע, כוח הכובד היה הראשון להתגלות, אך נשאר האחרון להיבדק מבחינה אמפירית ונותר לא מובן מבחינה תיאורטית. גלי כבידה הם הניבוי האחרון של תורת היחסות הכללית של איינשטיין שעדיין לא אומת באופן ישיר. בהרצאה נתייחס לשאלות: מהם גלי כבידה? מה הם יכולים ללמד אותנו? כיצד מנסים לגלות אותם? ונתמקד בחיפוש אחרי גלי כבידה ממקורות אקסטרה-גלקטיים, שמקורם בהתמזגויות בין חורים שחורים או בנפילת כוכבים לתוך חורים שחורים.
(המשך…)

כיצד נוצרו הכוכבים והגלקסיות הראשונים?

יום שני, דצמבר 27th, 2010

פרופ' אברהם לייב מאוניברסיטת הרווארד מדבר על "כיצד נוצרו הכוכבים והגלקסיות הראשונים". מתוך סדרת הרצאות 'שומו שמיים תשע"א'.
(המשך…)

על שמות קבוצות הכוכבים

יום רביעי, דצמבר 1st, 2010

ד"ר יגאל פת-אל, מנהל מצפה הכוכבים בגבעתיים, יו"ר האגודה הישראלית לאסטרונומיה, מדבר על השמות של קבוצות כוכבים.
מתוך סדרת הרצאות "שומו שמיים" תשע"א
(המשך…)