Posts Tagged ‘צבי פירן’

"טעותו" הגדולה של איינשטיין

יום שני, נובמבר 7th, 2011

הרצאתו של פרופ' צבי פירן, מכון רקח לפיסיקה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, מתוך סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית בירושלים.
תקציר: אלברט איינשטיין הציע את ה"קבוע הקוסמולוגי" כדי לקבל פתרון של יקום סטטי וכך החמיץ את הניבוי על התפשטות היקום שהתגלתה כעשור מאוחר יותר על ידי אדווין הבל.
בזיכרונותיו מתייחס איינשטיין לקבוע זה כ"טעות (המקצועית) הגדולה ביותר של חיי". לתדהמת הכול התגלה בשלהי המאה העשרים שקיים קבוע קוסמולוגי הגורם להאצה מוגברת של היקום. התגלית המדהימה זיכתה את מגליה בפרס נובל לשנה זו. בהרצאה נדון בגלגוליו של הקבוע הקוסמולוגי – מטעות לפרס במשך תשעים שנה.
(המשך…)

אסטרונומיה למשוררים

יום ראשון, מרץ 6th, 2011

סדרת הרצאות של פרופ' צבי פירן במסגרת תוכנית 'אבני פינה' של האוניברסיטה העברית. במהלך ההרצאות ידבר פרופ' צבי פירן על תמונת היקום הסובב אותנו כפי שהיא עולה מהתצפיות האסטרונומיות, מבנה והווצרות מערכת השמש, סוגי כוכבים שונים: ננסים לבנים, ענקים אדומים וחורים שחורים, כיצד נוצרים כוכבים? כיצד הם מתים? ואיך תהליכים אלה משפיעים עלינו? החיפוש אחר חיים ביקום, הגלקסיה שבה אנו נמצאים – שביל החלב – וגלקסיות אחרות, המפץ הגדול והיווצרות היקום.
ההרצאה תשלב גם פרקים היסטוריים המתארים כיצד התפתחה האסטרונומיה המודרנית וכיצד היא השפיעה על התפתחות המדע ותפיסת העולם המודרנית.
(המשך…)