Archive for the ‘קרימינולוגיה’ Category

מדע ופשע: אמנות הזיהוי הפלילי

יום שבת, מרץ 16th, 2013

הרצאתו של פרופ' יוסי אלמוג, מרצה לכימיה ולשעבר ראש מז"פ במשטרת ישראל, על מדע פורנזי ומז"פ, במסגרת הרצאות WIZE.
ההרצאה נערכה בסטורג' ב-02.03.2013
(המשך…)