Archive for the ‘זואולוגיה’ Category

סודות תעופתם של העטלפים, וניווט בעזרת אקולוקציה

יום שבת, מאי 4th, 2013

מרצה: ד"ר יוסי יובל
מתוך יום עיון "דרך הנשר בשמים 2013" ביוזמה משותפת של חיל האוויר, מכון פישר, המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, אוניברסיטת תל אביב, החברה להגנת הטבע וקרן הדוכיפת
האירוע הופק ע"י פרופ' יוסי לשם ונערך באוניברסיטת תל אביב
29/04/13
(המשך…)

ראיה בעולם החי

יום שני, דצמבר 10th, 2012

הרצאתו של פרופ' רון עופרי במסגרת סדרת הרצאות 'מדוע' של האוניברסיטה העברית.
למה הכלב שלי לא רואה טלוויזיה? למי יש ראיה טובה יותר, לסוס או לחתול?
(המשך…)

על ניווט ונדידה של ציפורים

יום שני, יולי 23rd, 2012

מרצה: פרופ' יוסי לשם
"דרך הנשר בשמיים" – על מורשת חיל האוויר וציפורים אחרות,
הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב.
19.7.12
(המשך…)

הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות

יום ראשון, אפריל 1st, 2012

מרצה: ד"ר יוסי לשם, במסגרת סדרת ההרצאות "מדע ודעת", אוניברסיטת תל אביב
29.3.12.
(המשך…)