Archive for the ‘עתונות’ Category

עיתונאים מדברים על עזיבת המקצוע

יום רביעי, דצמבר 5th, 2012

מרצה: ד"ר רועי דוידזון, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה
יו"ר ומגיב: פרופ' דן כספי, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
במסגרת כנס "חדשות: אתמול, היום ומחר" לכבודו של פרופ' עקיבא כהן, שנערך בבית הספר לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב
25.11.12
(המשך…)

כנס בנושא 'האם חברות הייעוץ האסטרטגי מעצבות את חיינו?'

יום שלישי, מאי 15th, 2012

בשנת 2006 שכר משרד הבריאות את שירותיה של חברת הייעוץ פארטו, כדי להעריך את עלות האשפוז של קשישים במוסדות סיעודיים. בשנת 2008 שכר משרד הביטחון את שירותיה של חברת הייעוץ הבינלאומית מקינזי, לצורך קבלת ייעוץ וסיוע במימוש תוכנית ההתייעלות בצה"ל ובמשרד הביטחון. ביולי 2011 הודיעה ממשלת ישראל כי התאגיד הבינלאומי ראנד זכה במכרז לגיבוש אסטרטגיה כלכלית-חברתית למדינת ישראל.
אין רע בכך שהממשלה נעזרת במומחים, כל עוד אינה מפריטה את עיצוב המדיניות ואינה מוציאה מידיה את הליבה של תחום אחריותה ושל תפקידיה. כאשר תהליך התכנון והעיצוב של מדיניות מועבר אל חברות ייעוץ נוצר תהליך המזין את עצמו שבו השירות הציבורי מתקשה יותר ויותר להתוות מדיניות ולפקח עליה.
על מי מוטלת האחריות לעיצוב המדיניות במשטר דמוקרטי? מהן ההשלכות של הפרטת הייעוץ האסטרטגי, ומהי העלות הממשית של הוצאת תפקיד זה ממשרדי הממשלה? מהי הדרך החכמה להיעזר בגורמי חוץ? האם יש מודל עדיף למעורבות גופים פרטיים בתהליך עיצוב מדיניות?.
שאלות אלה ואחרות יידונו בכינוס שעורכים במשותף המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים ומגזין ארץ אחרת.
(המשך…)

פגוש את המנכ"ל – איתן אבריאל ומירב ארלוזורוב

יום חמישי, ינואר 19th, 2012

איתן אבריאל, עורך ומייסד אתר העיתון דהמרקר, והכתבת מירב ארלוזורוב היו אורחי הכבוד של ארגון הבוגרים ומרכז אספר ליזמות של בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים.
איתן אבריאל בוגר בית הספר למנהל עסקים בירושלים, פתח השנה את סדרת "פגוש את המנכ"ל" ולאחר המפגש שוחח עם בוגרים וסטודנטים.
(המשך…)

משפט התקשורת במשפט קצב

יום שלישי, ינואר 4th, 2011

על הזיקה בין התקשורת לבין מערכת המשפט בישראל. בחלק הראשון מציג פרופ' קמיל פוקס מחקר שערך עם פרופ' זאב סגלוד"ר תיקי בלס, אודות השפעת התקשורת על עמדות הציבור במשפטים פליליים, ובחלק השני – רב שיח.
(המשך…)

עיתונאים, פוליטיקאים ועורכי דין

יום שלישי, דצמבר 14th, 2010

הרצאתו של ד"ר שלמה כהן – יו"ר לשכת עורכי-הדין, בנושא התקשורת כחורצת גורלות: יחסי הגומלין בין העיתונאים, הפוליטיקאים ועורכי-הדין.
(המשך…)