ממחאה למהפכה: תרבות פופולרית ושינוי במזרח התיכון (סדרה)

סדרת מפגשים בנושא "ממחאה למהפכה: תרבות פופולרית ושינוי במזרח התיכון" של מכון ון-ליר בירושלים.

מפגש 1 – מאבק נשי במצרים: המאבק בהטרדות מיניות בעקבות המהפכה – 08/10/13
יו"ר: ד"ר מירה צורף
מרצה: ד"ר מרי תותרי
מגיבה: ד"ר הוניידה גאנם
בשנים האחרונות מתחוללות במזרח התיכון תהפוכות רבות. המתחים שעולים במהלכן אל פני השטח נוגעים לעתיד החברות והקהילות החיות במדינות האזור והם מתגלעים בין תפיסות שונות ובין חזונות מנוגדים. קשה לאמוד את השינוי המתחולל בחברות המזרח התיכון, ואנו נוהגים להבינו בעיקר באמצעות ההתרחשויות במערכות הפוליטיות והצהרות המנהיגים. בסדרת הרצאות זו נקדם דיון שונה: נסיט את המבט מהנאומים בפרלמנט וממגישי החדשות אל התרבות הפופולרית. בשלושת המפגשים שיתקיימו בחודש אוקטובר נתמקד בשלוש מדינות באזור — מצרים, איראן וסוריה — ונדון בהיבטים שונים של המחאות המתרחשות שם ובסוגים שונים של תרבות פופולרית.
במהלך ההרצאה הוקרנו הסרטונים הבאים
סרטון 1
סרטון 2
סרטון 3
סרטון 4
סרטון 5


מפגש שני – הקולנוע האיראני והפרובלמטיקה של דימויי המחאה – 22/10/13
בשנים האחרונות מתחוללות במזרח התיכון תהפוכות רבות. המתחים שעולים במהלכן אל פני השטח נוגעים לעתיד החברות והקהילות החיות במדינות האזור והם מתגלעים בין תפיסות שונות ובין חזונות מנוגדים. קשה לאמוד את השינוי המתחולל בחברות המזרח התיכון, ואנו נוהגים להבינו בעיקר באמצעות ההתרחשויות במערכות הפוליטיות והצהרות המנהיגים. בסדרת הרצאות זו נקדם דיון שונה: נסיט את המבט מהנאומים בפרלמנט וממגישי החדשות אל התרבות הפופולרית. בשלושת המפגשים שיתקיימו בחודש אוקטובר, נתמקד בשלוש מדינות באזור — מצרים, איראן וסוריה — ונדון בהיבטים שונים של המחאות המתרחשות מתוך התייחסות לסוגים שונים של תרבות פופולרית.


מפגש שלישי – תרבות פופולרית כהתנגדות מוכלת: מבוא מחודש להבנת ה"מהפכה" הסורית דרך אופרות סבון – 29/10/13
בשנים האחרונות מתחוללות במזרח התיכון תהפוכות רבות. המתחים שעולים במהלכן אל פני השטח נוגעים לעתיד החברות והקהילות החיות במדינות האזור והם מתגלעים בין תפיסות שונות ובין חזונות מנוגדים. קשה לאמוד את השינוי המתחולל בחברות המזרח התיכון, ואנו נוהגים להבינו בעיקר באמצעות ההתרחשויות במערכות הפוליטיות והצהרות המנהיגים. בסדרת הרצאות זו נקדם דיון שונה: נסיט את המבט מהנאומים בפרלמנט וממגישי החדשות אל התרבות הפופולרית. בשלושת המפגשים שיתקיימו בחודש אוקטובר, נתמקד בשלוש מדינות באזור — מצרים, איראן וסוריה — ונדון בהיבטים שונים של המחאות המתרחשות מתוך התייחסות לסוגים שונים של תרבות פופולרית.

תגיות: , , ,

כתוב תגובה