Archive for the ‘הנדסת תעשייה וניהול’ Category

אפליקציות ומודלים רשתיים

יום שלישי, דצמבר 27th, 2011

הרצאה של פרופ' עירד בן גל, המחלקה להנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל-אביב
במסגרת יום העיון: 'כיוונים מובילים וחדשים בניהול איכות' של האוניברסיטה הפתוחה, 19/12/11
(המשך…)

סדרת הרצאות של האגודה לתעשייה וניהול

יום ראשון, יולי 17th, 2011

סדרת שידורים מקצועיים של לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמיים – אגודת מהנדסי תעשייה וניהול.
(המשך…)