Archive for יוני, 2012

רפואה אסתטית

יום שישי, יוני 29th, 2012

הרצאתה של ד"ר בת-שבע מרקוס, מנהלת המרכז לרפואה אסתטית, על טיפולי אסתטיקה 2012.
ההרצאה נערכה במסגרת ערב בריאות "שופכים אור על העור" שהתקיים במרכז הרפואי תל-אביב.
מאי 2012
(המשך…)

ר' צלאח מנצור, סידור תפלת ישרים, והמקובלים הבבליים בירושלים

יום רביעי, יוני 27th, 2012

הרצאתו של פרופ' אלחנן ריינר.
במסגרת ערב עיון לכבוד צאת הספר "רחובות הנהר" מאת יונתן מאיר.
(המשך…)

מוכנות השלטון המקומי למצבי חירום

יום שני, יוני 25th, 2012

הרשויות המקומיות צריכות להתמודד עם איומים מגוונים ומצבי חירום שונים ובלתי צפויים. ראשי רשויות ובעלי תפקידים ברשות החירום הלאומית מציגים את הסוגיות הייחודיות לרשויות המקומיות ואת תמונת המצב נכון להיום.
משתתפים: ד"ר איתי בארי, פרופ' רפי ביאר, אלי בין, אל"מ איתן יצחק, יעקב נקש, זוהר עובד ואילן שוחט
יוני 2012
(המשך…)

מבוא לאסתטיקה של הקולנוע – נוסף שיעור 13

יום שני, יוני 25th, 2012

קישור לדף

כימיה כמשחק לגו – נוסף שיעור 13

יום שני, יוני 25th, 2012

קישור לדף

יחב"ל בעידן הגלובליזציה – נוסף שיעור 13

יום שני, יוני 25th, 2012

קישור לדף

תקציב המדינה לשנת 2013 על פרשת דרכים?

יום שני, יוני 25th, 2012

דברי פתיחה: גבריאל מוצקין, ראש מכון ון ליר בירושלים
יו"ר: משה יוסטמן, ראש התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לאה אחדות, התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, המחלקה לכלכלה וניהול, המרכז האקדמי רופי
אביה ספיבק, התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

האם יוכל תקציב המדינה הבא להניף גם את דגל הביטחון וגם את הדגל החברתי? – בין המלצות ועדת טרכטנברג למתווה של ועדת ברודט לתקציב הביטחון.

מגיבים:
נתן זוסמן, ראש חטיבת המחקר, בנק ישראל, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים
אבי שמחון, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר הפורום המייעץ לשר האוצר וחבר וועדת טרכטנברג
17/6/12
(המשך…)

שדה קרב רווי תקשורת: ברכה או קללה?

יום ראשון, יוני 24th, 2012

"שדה הקרב המודרני רווי התקשורת לא נותן תמונה אמיתית יותר של המציאות אלא מאפשר דווקא ביתר קלות לסלף את התמונה – בין אם בכוונה ובין אם בתום לב", כך טוען הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות ו-YNET רון בן-ישי ומדבר על מצג השווא שיוצרת התקשורת בדיווחה מהשטח.
מאי 2011
(המשך…)

הבריטים וסיום המנדט

יום ראשון, יוני 24th, 2012

בהצהרת בלפור נכתב כי ממשלת בריטניה תראה בעין יפה הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל בתנאי שלא תיפגענה הזכויות האישיות והדתיות של התושבים הקיימים. סתירה זו הכניסה את הבריטים לבעיה. פרופ' יואב גלבר, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה באוניברסיטת חיפה, מדבר על ההתמודדות של הבריטים עם בעיה זו עד סיום המנדט.
דצמבר 2009
(המשך…)

מארכיאולוגיה להיסטוריה

יום שלישי, יוני 19th, 2012

הרצאתו של פרופ' גדעון שלח, החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים, בנושא "מארכיאולוגיה להיסטוריה: תגליות ארכיאולוגיות ותרומתן לחקר התפתחות הציביליזציה הסינית".
במסגרת יום עיון בנושא "כל אשר מתחת לשמיים": מבט חדש על תולדות סין באוניברסיטה הפתוחה.
17/6/12
(המשך…)

אבולוציה והתנהגות בעולם החי – נוספו שיעורים 9, 10, 11, 12

יום שלישי, יוני 19th, 2012

קישור לדף

פרס נובל ברפואה/פיסיולוגיה 2011

יום שני, יוני 18th, 2012

הרצאתו של פרופ' ירון כהן, המחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע, בנושא "פרס נובל ברפואה/פיסיולוגיה 2011 – Bruce A. Beutler, Jules A. Hoffmann and Ralph M. Steinman".
במסגרת יום עיון בנושא פרסי נובל וטיורינג 2011 – פיסיקה, מדעי המחשב, רפואה וכימיה.
13/6/2011
(המשך…)

פרס נובל בכימיה 2011

יום שני, יוני 18th, 2012

הרצאתו של פרופ' רון ליפשיץ, ביה"ס לפיסיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, בנושא "פרס נובל בכימיה 2011 – Dan Shechtman".
במסגרת יום עיון בנושא פרסי נובל וטיורינג 2011 – פיסיקה, מדעי המחשב, רפואה וכימיה.
13/6/2011
(המשך…)

פרס טיורינג במדעי המחשב 2011

יום שני, יוני 18th, 2012

הרצאתה של פרופ' רינה דכטר, בית הספר לאינפורמציה ולמדעי המחשב באוניברסיטת קליפורניה באירוויין, בנושא "פרס טיורינג במדעי המחשב 2011 Judea Pearl ".
במסגרת יום עיון בנושא פרסי נובל וטיורינג 2011 – פיסיקה, מדעי המחשב, רפואה וכימיה.
13/6/2011
(המשך…)

פרס נובל בפיסיקה 2011

יום שני, יוני 18th, 2012

הרצאתו של ד"ר דב פוזננסקי, בית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, בנושא "פרס נובל בפיסיקה 2011 Saul Perlmutter, adam G. Riess and Brian P. Schmidt"
במסגרת יום עיון בנושא פרסי נובל וטיורינג 2011 – פיסיקה, מדעי המחשב, רפואה וכימיה
13/6/2011
(המשך…)

יחב"ל בעידן הגלובליזציה – נוספו שיעורים 11, 12

יום שני, יוני 18th, 2012

קישור לדף

כימיה כמשחק לגו – נוסף שיעור 12

יום ראשון, יוני 17th, 2012

קישור לדף

חינוך ומודרניזציה – אינטלקטואלים מזרחיים במדינת ישראל הצעירה

יום ראשון, יוני 17th, 2012

הרצאתה של ד"ר יונית עפרון, במסגרת סדנה לסטודנטים בנושא חינוך יהודי במציאות משתנה.
24/5/2012
(המשך…)

מה עובר על הציונות הדתית?

יום רביעי, יוני 13th, 2012

הרצאתו של הרב יובל שרלו
21.5.2012
(המשך…)

עליית האחים המוסלמים

יום רביעי, יוני 13th, 2012

הרצאתו של ד"ר אוריה שביט
30.5.2012
(המשך…)