הרשמה לפרויקט בהנדסת חשמל

סטודנט 1

שם:
ת"ז:
דואר אלקטרוני:

סטודנט 2

שם:
ת"ז:
דואר אלקטרוני:

פרטים נוספים

שם הפרויקט:
שמות המנחים:
שם האחראי האקדמי:

המנחה אישר לי להירשם לפרויקט